Ουραγός η Ελλάδα στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ουραγός η Ελλάδα στη βιώσιμη ανάπτυξη

2' 31" χρόνος ανάγνωσης

Μεγάλη απόσταση θα πρέπει να διανύσει η Ελλάδα για τη μετάβαση της οικονομίας της σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όπως οριοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τον ΟΗΕ, θέτοντας 17 στόχους που απαντούν σε κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανεπάρκεια των φυσικών πόρων και η αδυναμία πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης.

Σύμφωνα με έγκυρες διεθνείς αναλύσεις που επικαλείται ο ΣΕΒ, η Ελλάδα με βάση τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε., καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου, και στην 37η από τις 157 χώρες που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως.

Η πρώτη μελέτη που ανέθεσε ο ΣΕΒ στην ΕΥ προκειμένου να καταγράψει την ετοιμότητα και την πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να εντάξουν στη στρατηγική τους την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση των 17 στόχων από την παγκόσμια κοινότητα, αναδεικνύει ότι η μετάβαση δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη.

Στη μελέτη, που παρουσίασε χθες το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταγράφεται κατ’ αρχήν ένα κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την πλευρά των επιχειρήσεων ως προς τους στόχους που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Η εξαιρετικά περιορισμένη έκταση ενημέρωσης των επιχειρήσεων για την αξία των «17 στόχων» ως ένα μέσο δημιουργίας οικονομικής αξίας και παράλληλα αντιμετώπισης των μεγάλων, ήδη διαφαινόμενων, περιβαλλοντικών προκλήσεων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, έχει αντίκτυπο στο μειωμένο ενδιαφέρον των μικρότερων επιχειρήσεων αλλά και καταγράφεται ήδη ως σημαντικό πρόβλημα από τις μεγάλες και πιο προχωρημένες, ως προς την υιοθέτηση των στόχων, επιχειρήσεις. Με οδηγό πάντως τις μεγάλες επιχειρήσεις οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τη μελέτη, έχουν ήδη βρει στήριξη από την επιχειρηματική κοινότητα. Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή παραμένει δυσανάλογη της προθυμίας ανάληψης δράσεων από το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, αφού για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, προκύπτει ότι οι πιο ώριμες είναι και οι πιο πρόθυμες να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. Το γεγονός, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη παρεμβάσεων, ώστε η τάση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η μαζικότητα και συνεργατικότητα που απαιτεί η επίτευξη των στόχων.

Από τους 17 συνολικά στόχους, αυτοί που αναγνωρίζονται ως προτεραιότητα από την πλειονότητα των 91 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, είναι: «αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» και «βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές». Ακολουθούν οι στόχοι «προσιτή και καθαρή ενέργεια», «ποιοτική εκπαίδευση», «συνεργασία για τους στόχους», «ισότητα των φύλων» και «δράση για το κλίμα». Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την ενσωμάτωση των στόχων στη στρατηγική τους, ωστόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο ώριμες να προχωρήσουν σε σχέση με τις μεσαίες και τις μικρές. Συγκεκριμένα πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να ενσωματώσουν τους στόχους στη στρατηγική τους, ενώ στις μικρές και μεσαίες η αναλογία είναι μία στις δύο. Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασής του ενόψει της διαμόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου που θα υποστηρίξει τις εθνικές προτεραιότητες στοχευμένα και μετρήσιμα, το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει στον ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2018.