ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρση τραπεζικού απορρήτου για υπαγωγή στον ν. Κατσέλη

Αρση τραπεζικού απορρήτου για υπαγωγή στον ν. Κατσέλη

Στην καθολική άρση του τραπεζικού απορρήτου για όσους εντάσσονται στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη έχουν καταλήξει οι θεσμοί με το υπουργείο Οικονομίας. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου θα θεσμοθετηθεί τόσο για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής όσο και για αυτές που έχουν ήδη υποβληθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει με τους εξής τρόπους:

• Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα θα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρoνικού διαστήματος να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να αρθεί το τραπεζικό τους απόρρητο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση, η αίτησή τους δεν θα εκδικαστεί.

• Οσοι υποβάλουν αίτηση εφεξής θα πρέπει να συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συναινέσουν, η αίτησή τους δεν θα παραλαμβάνεται από το δικαστήριο και άρα ο φάκελος θα θεωρείται ημιτελής και η αίτηση προστασίας δεν θα εκδικάζεται.

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου ισχύει σήμερα μόνο για όσους κάνουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να αποκαλύψουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, είτε κινητών είτε ακίνητων. Η επέκταση της υποχρέωσης αποκάλυψης της περιουσιακής κατάστασης και από τα φυσικά πρόσωπα ήταν βασικό αίτημα των τραπεζών, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών, που εκτιμάται ότι είναι περίπου το ένα τρίτο όσων έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Αν και η καταχρηστική συμπεριφορά που διαπιστώνεται από αιτούντες του νόμου Κατσέλη δεν συνεπάγεται ότι όλοι έχουν υψηλές καταθέσεις, το βέβαιο είναι ότι η άρση του τραπεζικού απορρήτου θα βοηθήσει στον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, προκειμένου η προστασία του νόμου να δίνεται μόνο σε αυτούς που τη δικαιούνται.

Αρση τραπεζικού απορρήτου για υπαγωγή στον ν. Κατσέλη-1

Βελτιώσεις

Να σημειωθεί ότι η ισχύς του νόμου Κατσέλη λήγει στα τέλη του 2018 και ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί με τους θεσμούς στις συναντήσεις που θα συνεχιστούν σήμερα είναι η παράτασή του για ακόμη ένα χρόνο. Στις αλλαγές που συζητούνται είναι επίσης σειρά βελτιωτικών ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν την κατάχρηση του νόμου. Μεταξύ αυτών είναι:

• Η άμεση απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελεί η συνδρομή λόγων που δικαιολογούν ανωτέρα βία.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης ζητήσει δύο αναβολές, μια πρακτική που υιοθετείται συχνά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανανεώνοντας επί μακρόν την ασυλία του νόμου.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προσέλθει στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο νόμος θα δίνει περιθώριο 30 ημερών στον οφειλέτη να πάρει νέα δικάσιμο και αν δεν το κάνει, θα θεωρείται ότι παραιτείται της προστασίας.

• Ο αναδρομικός επανυπολογισμός των τόκων σε περίπτωση που η προσφυγή του απορριφθεί από το δικαστήριο. Σήμερα οι τόκοι «παγώνουν» με την υποβολή από τον οφειλέτη της αίτησης υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη και αποτελεί κίνητρο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει αυτούς που σκοπίμως κάνουν αίτηση υπαγωγής στην προστασία του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.