ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκλήρωση πώλησης λιγνιτικών μονάδων έως το τέλος του 2018

Ολοκλήρωση πώλησης λιγνιτικών μονάδων έως το τέλος του 2018

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο για πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα, εφόσον τον Σεπτέμβριο του 2019 διαπιστωθεί ότι ο στόχος μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά κάτω από 50% δεν επιτυγχάνεται σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο.

Επιπλέον, ανοίγεται ο δρόμος στη ΔΕΗ για επέκταση της διάρκειας ζωής λιγνιτικών μονάδων που δεν έχουν τεθεί στο πακέτο πώλησης, υπό την προϋπόθεση επενδύσεων αναβάθμισης. Αν και δεν γίνεται σαφής αναφορά, η εν λόγω ρύθμιση αφορά τις μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου, οι οποίες προ μερικών μηνών βρέθηκαν στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος μεγάλων εγχώριων ενεργειακών ομίλων, και πιθανότατα και τις μονάδες ΑΗΣ Καρδιάς.

Για το πρόγραμμα αποεπένδυσης στον λιγνίτη προβλέπει ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή μέσω διεθνούς διαγωνισμού μέχρι το τέλος του 2018. Τα αποτελέσματα της αποεπένδυσης και της μέχρι τότε εφαρμογής τω ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος) θα καθορίσουν και το κατά πόσον θα ληφθούν πρόσθετα εναλλακτικά μέτρα για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ. Αυτό θα κριθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, που θα γίνει νέα κοινή αξιολόγηση από τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές της απόδοσης των μέτρων για τον λιγνίτη και των δημοπρασιών. Στην αξιολόγηση θα λάβουν υπόψη την εισαγωγή των νέων αγορών στο πλαίσιο του μοντέλου-στόχου, την επίδραση του μηχανισμού ΝΟΜΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την εξέλιξη των μεριδίων της λιανικής αγοράς και την «πιθανή ανάγκη για εναλλακτικά ή και διαρθρωτικά μέτρα με γενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους των καταναλωτών».

Ειδικότερα, για τα ΝΟΜΕ προβλέπεται συνέχιση των δημοπρασιών με αναθεώρηση των ποσοτήτων ως εξής: τον Ιούνιο θα μειωθεί κατά 50% η απόκλιση (το πέναλτι για τη μη επίτευξη στόχων) εφόσον έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες. Η απόκλιση θα εξαλειφθεί με την επιλογή του επενδυτή για τους λιγνίτες. Με το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής, τα ΝΟΜΕ θα μειωθούν το 2019 στο 13% της συνολικής κατανάλωσης του 2018. Με τη λειτουργία του target model οι δημοπρασίες θα ενσωματωθούν στο νέο μοντέλο της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και τη «χρέωση προμηθευτή» (ΠΧΕΦΕΛ), το τέλος δηλαδή που έχει επιβληθεί με νόμο στους προμηθευτές για την κάλυψη των ελλειμμάτων των ΑΠΕ, προβλέπεται μείωση στο 50% για το 2018, περαταίρω μείωση στο 30% τον Ιανουάριο του 2019 και πλήρης κατάργηση μέχρι τα τέλη του 2020. Κάθε πλεόνασμα, πέραν του προβλεπόμενου αποθέματος ύψους 70 εκατ. ευρώ ετησίως, θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ΠΧΕΦΕΛ. Σε περίπτωση ελλείμματος, θα πρέπει να αυξηθούν αναλόγως άλλες ροές εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΜΕΑΡ. Για την αγορά αερίου υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συναλλαγών για τις εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ). Η συμφωνία για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ θα πρέπει να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις για την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για τη μείωση των ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ όπως και για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου.