ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπαρκές το πολυνομοσχέδιο σε θέματα φορολογίας και επιχειρήσεων, λέει ο ΣΕΒ

Ανεπαρκές το πολυνομοσχέδιο σε θέματα φορολογίας και επιχειρήσεων, λέει ο ΣΕΒ

Μικρά –αν και ημιτελή– βήματα προόδου σε θέματα φορολογίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και σοβαρές εκπτώσεις σε κρίσιμα πεδία, όπως η αγορά εργασίας, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις επενδύσεις, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο εβδομαδιαίο τεύχος «Οικονομία και Επιχειρήσεις» που κυκλοφόρησε χθες, η πλέον κρίσιμη διάταξη αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Παρότι πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις και να εξασφαλίσει ότι θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις «ουσιωδών υπηρεσιών» και όταν τίθεται σε κίνδυνο η «κοινωνική ειρήνη», το νομοσχέδιο ενισχύει την υποχρεωτική διαιτησία, αναφέρει ο ΣΕΒ.

Ετσι, δίνει τη δυνατότητα στη μία πλευρά εσκεμμένα να προκαλέσει ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, την ώρα που, μεταξύ άλλων, δεν νομοθετείται η κατάλληλη υποδομή που να διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συμβάσεων για να αποκλειστούν καταχρήσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα κλάδων και συνολικά της οικονομίας.

Εκπτώσεις βλέπει ο ΣΕΒ και στις ρυθμίσεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, αλλά και σε αυτές για το πτωχευτικό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, εκτίμηση του ΣΕΒ είναι ότι το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει επί της αρχής θετικές διατάξεις για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, οι οποίες όμως αποτελούν άλλη μία διστακτική και ημιτελή μεταρρύθμιση, καθώς έχει σκοπίμως περιορισμένο εύρος εφαρμογής που δεν καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και δεν προχωρεί σε πιο τολμηρά αλλά αναγκαία βήματα εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής νομοθεσίας, πάντα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε σχέση με το πτωχευτικό δίκαιο και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, παρατηρεί ότι δεν αντιμετωπίζονται σημαντικά εμπόδια στην εξυγίανση της αγοράς που σχετίζονται με τον χειρισμό των φορολογικών επιπτώσεων που έχουν οι διαγραφές οφειλών, την ώρα που οι απλές υποθέσεις δεν εντάσσονται σε έναν πράγματι ευέλικτο και εξωδικαστικό μηχανισμό και οι πιο σύνθετες υποθέσεις δεν μπορούν να μετακινηθούν σε βελτιωμένες και ταχύτερες προ-πτωχευτικές διαδικασίες. Τέλος, η υπόσχεση του κράτους για μια πιο γενναιόδωρη στάση ως προς τις διαγραφές απαιτήσεων παραμένει προνόμιο μόνο του «εξωδικαστικού» μηχανισμού και, μάλιστα, για την ώρα αυτή η υπόσχεση παραμένει θεωρητική προοπτική.

Στρεβλώσεις

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ο ΣΕΒ, δεν θεραπεύονται σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά φαρμάκου, ενώ και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα δεν λαμβάνουν υπόψη τους το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς και τις σημαντικές
επερχόμενες εξελίξεις σε ζητήματα ιχνηλασιμότητας. Το νομοσχέδιο περιέχει, τέλος, και ορισμένα χρήσιμα (αλλά εξαιρετικά περιορισμένης φύσης) φορολογικά μέτρα και κίνητρα για αύξηση απασχόλησης και πραγματοποίηση ορισμένων επενδύσεων. Από την άλλη, δεν φαίνεται να έχει γίνει συνείδηση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να χρεώνει επενδυτές και εργαζομένους με υψηλούς και υπερπροοδευτικούς φόρους και εισφορές ανεπτυγμένης κεντροευρωπαϊκής χώρας – λόγω της χαμηλής ανταποδοτικότητας. Κίνητρα παραγωγικών επενδύσεων συνεχίζουν να απουσιάζουν, επισημαίνει ο ΣΕΒ, καθώς επίσης και ένα συγκροτημένο πλέγμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων με ποσοτικούς στόχους και δράσεις που μπορούν να ανεβάσουν τις επενδύσεις στο 20% του ΑΕΠ από το 12%.

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι προβλέψεις του ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο) για συνεχή αύξηση των εσόδων του κράτους ερευνώνται με τρόπο αυστηρό ως προς τον ρεαλισμό τους, την ώρα που φαίνεται το πλέον δυναμικό μέρος της φορολογητέας ύλης να αποφεύγει τη δραστηριοποίηση στη χώρα μας με όλο και μεγαλύτερη ένταση, καταλήγει ο ΣΕΒ.