ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο τρόπο υπολογισμού των τιμών στα φάρμακα προωθεί το υπ. Υγείας

Νέο τρόπο υπολογισμού των τιμών στα φάρμακα προωθεί το υπ. Υγείας

Αλλαγές στην τιμολόγηση φαρμάκων καθώς και στον υπολογισμό των αναγκαστικών επιστροφών (clawback, rebate) εξετάζει το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της παρουσίασης σε παράγοντες της αγοράς ενός νέου πλαισίου για τη φαρμακευτική πολιτική. Η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης κατέστησε σαφές ότι θα γίνεται μόνο μία ανατιμολόγηση τον χρόνο, μειώνοντας έτσι τα περιθώρια να υπάρξει περαιτέρω συμπίεση στις τιμές των φαρμάκων.

Επίσης, εξετάζοντας την πιθανότητα για ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, το υπουργείο Υγείας παρουσίασε μια νέα πρόταση τιμολόγησης, σύμφωνα με την οποία αυτή θα γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης (έναντι του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στις χώρες της Ε.Ε.) για τα on patent (πρωτότυπα φάρμακα) και τα off patent φάρμακα (φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα τους), ενώ τα γενόσημα θα τιμολογούνται στο 65% της τιμής του πρωτοτύπου.

Από την πλευρά της, η φαρμακοβιομηχανία εξετάζοντας τις πτυχές της συγκεκριμένης πρότασης δεν είναι σε θέση ακόμη να γνωρίζει κατά πόσο θα επέλθουν αυξήσεις ή και μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, ωστόσο αναφέρει ότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να εγείρει θέματα νομικής φύσεως. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν το ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική αντίστοιχη ρύθμιση. Επίσης, η πρόταση τιμολόγησης περιλαμβάνει την έκδοση δελτίου τιμών για νέα φάρμακα κάθε τρίμηνο, στο οποίο θα ανατιμολογούνται μόνο όσα σκευάσματα έχασαν μέσα στο τρίμηνο την πατέντα τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα φάρμακα θα ανατιμολογούνται άμεσα με την απώλεια της πατέντας τους και στη συνέχεια θα εντάσσονται στην ετήσια τιμολόγηση των υπόλοιπων σκευασμάτων. Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει αλλαγή στον υπολογισμό του clawback, με το 70% αυτού να προσδιορίζεται από το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας και το 30% από την ταχύτητα διείσδυσης του προϊόντος στην αγορά (growth) έναντι αναλογίας 90%-10% που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με στελέχη της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, το μέτρο αυτό εάν επιβληθεί θα μειώσει την αποτελεσματικότητα άλλων ρυθμίσεων που είναι έτοιμο να δεχθεί το υπουργείο. Συγκεκριμένα, το υπουργείο φαίνεται να δέχεται την αντικατάσταση του rebate 25% (τέλος εισόδου) στα νέα φάρμακα με ένα άλλο σημαντικά χαμηλότερο και κλιμακούμενο μοντέλο.