ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

910 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί το πακέτο της ΔΕΘ

s22_2211proypol-2019
000--6

Στο 3,6%, οριακά πάνω από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, διαμορφώνεται, με βάση τον προϋπολογισμό, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019, έναντι 3,98% του ΑΕΠ φέτος.

Ετσι, ο λεγόμενος «δημοσιονομικός χώρος» του 2019, δηλαδή το υπερπλεόνασμα, είναι μόλις 199 εκατ. ευρώ, έναντι 885 εκατ. ευρώ φέτος. Για το 2019 όμως, ο προϋπολογισμός έχει ήδη ενσωματώσει δημοσιονομικές παρεμβάσεις 910 εκατ. ευρώ, οι οποίες θεωρητικά θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τα 885 εκατ. ευρώ φέτος προορίζονται για ένα νέο εφάπαξ «κοινωνικό μέρισμα».

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το 2019 θα είναι 53,8 δισ. ευρώ έναντι 53,6 δισ. ευρώ το 2018 και εξ αυτών οι φόροι θα είναι 51,263 δισ. ευρώ έναντι 51,289 δισ. ευρώ φέτος. Μειωμένοι, λόγω μείωσης ΕΝΦΙΑ, είναι οι φόροι ακίνητης περιουσίας, στα 2,770 δισ. ευρώ, από 3,063 δισ. ευρώ φέτος. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος προβλέπονται αυξημένα, από 16,646 δισ. ευρώ σε 16,888 δισ. ευρώ.

Μείωση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μειωμένες κατά 1,3 δισ. ευρώ, από 58,273 δισ. ευρώ φέτος, σε 56,956 δισ. ευρώ το 2019. Εξ αυτών, οι παροχές σε εργαζομένους θα είναι κι αυτές μειωμένες, από 13,521 δισ. ευρώ σε 12,998 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η φετινή δαπάνη είναι φουσκωμένη κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με την πρόβλεψη του Μεσοπροθέσμου, που την τοποθετούσε στα 12,518 δισ. ευρώ, λόγω της καταβολής των αναδρομικών των ενστόλων και των άλλων ειδικών μισθολογίων. Ο προϋπολογισμός των κοινωνικών παροχών εμφανίζει μείωση από 1,183 δισ. σε 246 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό οφείλεται στην πληρωμή, από το 2019, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, μέσω ΟΠΕΚΑ, ο οποίος, πάντως, θα επιχορηγείται από το κράτος για τον σκοπό αυτό.

Η εκτίμηση για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη ταμειακή βάση ανέρχεται σε 6,600 δισ. ευρώ, έναντι 5,520 δισ. ευρώ το 2018.

To «μαξιλάρι»

Ο προϋπολογισμός προαναγγέλλει, εξάλλου, ότι το 2019 θα χρησιμοποιηθεί το «μαξιλάρι ασφαλείας» καθώς –προφανώς– οι συνθήκες στις αγορές δεν θα επιτρέψουν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου οι χρηματοδοτικές ανάγκες από αυτές. Μια λελογισμένη χρήση των πόρων του ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένη, αλλά πλέον το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει δυνατότητα –και ποια– για έξοδο στις αγορές.

Για τον δανεισμό του επόμενου έτους, το υπουργείο περιορίζεται να αναφέρει στον προϋπολογισμό ότι «το σύνολο των νέων ετήσιων εκδόσεων δεν αναμένεται να ξεπερνά τις ετήσιες αποπληρωμές χρεολυσίων».

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 323,5 δισ. ευρώ το 2019 ή 167,8% του ΑΕΠ, έναντι 335 δισ. ευρώ ή 180,4% του ΑΕΠ φέτος. Η φετινή αύξηση του χρέους (17,5 δισ. ευρώ), διευκρινίζεται στον προϋπολογισμό, «οφείλεται στη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων ασφαλείας (cash buffer), εκ των οποίων θα γίνει μερική χρήση το 2019».

Σύμφωνα με πίνακα που παρατίθεται στον προϋπολογισμό, οι συμφωνίες επαναγοράς χρέους (ρέπος) το 2018 διαμορφώθηκαν στα 21,2 δισ. ευρώ.