90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 30-11-1933

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΧΙΜΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΗ: Την εσπέραν αυτήν όπως και την προηγουμένην από το Τσίσουικ έως το Λαϊμπχάουζ και από το Χάμστεντ έως το Τούτιγκ η αγγλική πρωτεύουσα βυθίζεται εις την εθνικήν της ομίχλην. Δεν διακρίνονται παρά αι φωτειναί διαφημίσεις των πολυωρόφων κτιρίων. Οι διαβάται φασματώδεις, οι θόρυβοι δυσδιάκριτοι, μέσα εις την ομιχλώδη αυτήν θάλασσαν παρέχουν την εντύπωσιν μιας χιμαιρικής πόλεως. Οι καπνοί των εργοστασίων με την ομίχλην διεισδύουν εις τα «χωλλ» και τους διαδρόμους των ξενοδοχείων. Και οι κινηματογράφοι μάτην αναμένουν τους θαμώνας των. Διότι οι κάτοικοι του Λονδίνου προτιμούν από την νυκτερινήν έξοδον υπό την ιδιαιτέρως πυκνήν ομίχλην την ενδιαφέρουσαν συζήτησιν διά την οικονομικήν επανάστασιν των Ηνωμένων Πολιτειών πλησίον της εστίας των.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αγγέλλεται εξ Aμστερνταμ ότι η εφημερίς «Τηλέγραφος» δημοσιεύει την πληροφορίαν καθ’ ην ο ναός του Παναγίου Τάφου εις την Ιερoυσαλήμ διατρέχει άμεσον κίνδυνον καταρρεύσεως κατόπιν ρηγμάτων τα οποία υφίστανται τόσον εις την βορείαν όσον και εις την νοτίαν πλευράν του. Ο κίνδυνος ούτος προήλθεν εκ των υδάτων των βροχών άτινα κατέστρεψαν τα αμμοκονιάματα των τοίχων του ιερωτέρου ναού της χριστιανοσύνης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή