90 Χρόνια πριν… 1–12–1933

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΜΟΥΣΕΙΟ: Το αγγλικόν ατμόπλοιον «Γκλάουτσεστερ», το οποίον απέπλευσεν εκ Λονδίνου διά την Πόλιν του Ακρωτηρίου, παρέλαβε διάφορα υλικά οικοδομικά, τα οποία θα αποτεθούν εις την νήσον της Αγίας Ελένης. Η Εταιρία των Φίλων της Αγίας Ελένης ανέλαβε, πράγματι, την πρωτοβουλίαν της επισκευής της οικίας [φωτογραφία] εις την οποίαν ο Μέγας Ναπολέων είχε περάσει τα τελευταία έτη της εξορίας του, και όπου απέθανε την 5ην Μαΐου 1821. Θα καταβληθή προσπάθεια όπως δοθή πάλιν εις την ιστορικήν αυτήν οικίαν η όψις την οποίαν είχεν επί της εποχής του Ναπολέοντος, μετατρεπομένη ούτω εις μουσείον. Αρκεταί επισκευαί θα γίνουν επίσης εις τον τάφον του Αυτοκράτορος, εις το Λόκγουντ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ: Κατά την συζήτησιν εν τη βουλή των Λόρδων επί του ζητήματος της ενισχύσεως των αγγλικών αεροπορικών δυνάμεων ωμίλησεν ο κ. Στάνλεϋ Μπάλντουιν, όστις εδήλωσεν ότι η υποδεεστέρα θέσις της Αγγλίας εις το ζήτημα των αεροπορικών δυνάμεων οφείλεται εις τας υπέρ του αφοπλισμού ειλικρινείς αυτής διαθέσεις. Αγωνιζόμεθα –είπεν– υπέρ της ειρήνης. […] Είνε όμως προφανές ότι η Αγγλία δεν δύναται να παραμείνη εις την σημερινήν μειονεκτικήν της θέσιν από απόψεως εναερίου αμύνης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή