90 Χρόνια πριν… 6-2-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΙΡΩΝΕΙΑ: Προ ημερών απέθανεν εν εξορία ο Γερμανός καθηγητής Φριτς Χάμπερ, ο οποίος περισσότερον από κάθε άλλον εβοήθησε την Γερμανίαν να ανθέξη κατά την διάρκειαν του πολέμου. Πράγματι ο καθηγητής Χάμπερ, εν συνεργασία με τον καθηγητήν Νερνστ και τον δόκτορα Ντούισμπεργ υπήρξαν οι πρώτοι εισαγάγοντες την χρήσιν των δηλητηριωδών αερίων εις τον πόλεμον. Ακόμη σπουδαιοτέρα όμως διά την πατρίδα του υπήρξεν η υπό του Χάμπερ ανακάλυψις της μεθόδου προς συνθετικήν παρασκευήν της αμμωνίας, άνευ της οποίας η Γερμανία δεν θα ημπορούσε να εξασφαλίση την διατροφήν του λαού της, ούτε την επάρκειαν της πυρίτιδος διά τα πυροβόλα της. Κατά παράδοξον ειρωνείαν της τύχης, ο εφευρέτης αυτός των δηλητηριωδών αερίων ήτο… ειρηνόφιλος, επί πλέον δε και Εβραίος. Επειδή δε οι χιτλερικοί αντιπαθούν τόσον τους ειρηνοφίλους, όσον και τους εβραίους ο καθηγητής Χάμπερ ευθύς μετά την επικράτησιν των εθνικοσοσιαλιστών κατέφυγεν εις την Βασιλείαν της Ελβετίας, όπου και απέθανεν.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ: Η Διεύθυνσις του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών μάς απέστειλε […] υπόμνησίν του εντός φακέλλου φέροντος την επιγραφήν «Ελληνικά Ταχυδρομεία» εις την γαλλικήν και την σημείωσιν «Γνωστοποίησις» επίσης γαλλιστί. Διατί όμως αυτή η ταχυδρομική ξενομανία;

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT