90 Χρόνια πριν… 23-2-1934

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

BAΣΙΛΙΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ: Αγγέλλεται εκ Βρυξελλών ότι ο βελγικός λαός παρέσχε το τελευταίον δείγμα ευλαβείας προς την μνήμην του αποθανόντος Βασιλέως διά της συρροής εις την σημερινήν αυτού κηδείαν κατά εκατοντάδας χιλιάδων. Αι οδοί διά των οποίων θα διήρχετο η νεκρική πομπή είχον καταληφθή από της νυκτός της χθες. Χιλιάδες χιλιάδων λαού μη δυνηθέντος να εύρη θέσιν διά των οδών εξ ων θα διήρχετο η κηδεία, διέτρεχον τα διάφορα σημεία της πόλεως επί τη ελπίδι να ίδουν κάτι. Εν τω μεταξύ εκ των επαρχιών του Βελγικού κράτους κατέφθανον νέαι χιλιάδες λαού δι’ όλων των μεταφορικών μέσων και ιδίως διά σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών. Μάλιστα, λόγω ανεπαρκείας των αμαξοστοιχιών από των πρώτων πρωινών ωρών διετέθησαν και άλλαι.

ΕΙΡΩΝΙΚΩΣ: Ο ρέκτης εδωδιμοπώλης κ. Σαλάμης ο υποβαλών αίτησιν υποψηφιότητος δημάρχου χωρίς να ανακηρυχθή καν υποψήφιος δεν εννοεί να καθήση ήσυχος. Καθημερινώς μεταβαίνει εις την Εισαγγελίαν και βομβαρδίζει το σύμπαν με ενστάσεις και με μηνύσεις. Χθες πάλιν υπέβαλε μήνυσιν εναντίον όλων των δημοσιογράφων οι οποίοι υπεδέχθησαν ειρωνικώς την υποψηφιότητά του.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή