90 Χρόνια πριν… 8-3-1934

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ενώπιον της αρμοδίας ανακριτικής κοινοβουλευτικής επιτροπής εξητάσθη σήμερον ο κ. Σιάπ επί των γεγονότων της 6ης Φεβρουαρίου. […] «Η αστυνομία ήτο κυρία της καταστάσεως καθ’ όλας τας διαδηλώσεις, αίτινες προηγήθησαν των γεγονότων της 6ης Φεβρουαρίου. Κατά την συνομιλίαν όμως την οποίαν έσχον μετά του κ. Νταλαντιέ κατά την διάρκειαν της οποίας με συνεχάρη, του εδήλωσα ότι ο κ. Φρο (πρώην υπουργός των Εσωτερικών, φωτ. αριστερά) προσεπάθει να στρατολογήση εθελοντικόν σώμα, το οποίον θα περιελάμβανε σοσιαλιστάς, τέως κομμουνιστάς και τέως μοναρχικούς, οίτινες θα ήθελον να εξυπηρετήσουν την υπόθεσιν της Κυβερνήσεως. Ο κ. Νταλαντιέ μού είπε τότε ότι και αυτός έχει παρομοίας πληροφορίας. Προσέθεσεν ότι ο κ. Φρο προσεπάθησε να προσεταιρισθή και άλλα στοιχεία, τα οποία όμως, ηρνήθησαν να του παράσχουν την βοήθειάν των».

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: ∆ιά πρώτην φοράν εις την νομικήν ιστορίαν της Γερμανίας πολιτικόν δικαστήριον εξέδωκεν απόφασιν διαζυγίου υπέρ του συζύγου διότι η σύζυγός του ήτο Ισραηλίτις. […] Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ομιλών επί της αιτήσεως εδήλωσεν ότι αι ενώσεις του είδους αυτού είνε αφύσικοι και επιβλαβείς.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT