90 Χρόνια πριν… 14–3–1934

46" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΧΕΓΓΥΟ: Η Γαλλία δεν πρόκειται να εκκενώση το Σάαρ κατά το 1935 διότι η Γερμανία δεν εξεπλήρωσε τας εκ των συνθηκών υποχρεώσεις της. […] Η Γαλλία δεν δύναται να δεχθή την συνομολόγησιν της συμβάσεως του αφοπλισμού, διότι αυτή θα ήγεν εις σιωπηρόν επανεξοπλισμόν της Γερμανίας, ούτε δε οπωσδήποτε θα ήτο δυνατόν η Γαλλία να δεχθή ν’ απογυμνωθή του τελευταίου απομένοντος εις αυτήν εχεγγύου: του λεκανοπεδίου του Σάαρ. […] Το ανώτατον στρατιωτικόν συμβούλιον κατά την τελευταίαν αυτού συνεδρίασιν απεδέχθη την γνώμην του στρατηγού Βεϋγκάν καθ’ ην η Γαλλία λόγω του επανεξοπλισμού της Γερμανίας και της γενικής εξωτερικής πολιτικής καταστάσεως, δεν θα ηδύνατο να δεσμευθή εις το ζήτημα του αφοπλισμού και θα υιοθετήση στάσιν αναμονής, εκτός αν η Αγγλία παράσχη εις αυτήν συμπληρωματικάς εγγυήσεις ασφαλείας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Εις το Μερόπειον δίδονται δωρεάν καθημερινώς δι’ αναλφαβήτους πάσης ηλικίας γυναίκας μαθήματα αναγνώσεως, γραφής, αριθμητικής κ.λπ. Εκάστη μαθήτρια θα διδάσκεται ιδιαιτέρως άμα ως έλθη και θ’ αναχωρή άμα τελειώση το μάθημά της.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT