90 Χρόνια πριν… 27–3–1934

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ: Αγγέλλεται εξ Ουασιγκτώνος ότι ο Τύπος αφιερώνει μακρά σχόλια εις τας πληροφορίας περί ανακαλύψεως κομμουνιστικής συνωμοσίας αποδιδομένης εις μέλη τινά του «τραστ των εγκεφάλων» (ιδιωτικών συμβούλων του προέδρου Ρούσβελτ). Την σχετικήν καταγγελίαν έκαμεν ο σχολικός επιθεωρητής Βιρτ Ντε Γκαρτζ, εξ Ινδιάνας, όστις ισχυρίζεται ότι εν εκ των μελών του ως άνω τραστ εδήλωσεν: «Ας περιφρουρήσωμεν τον Ρούσβελτ μέχρι της στιγμής που θα συνηθώμεν να τον αντικαταστήσωμεν διά του Στάλιν». Πολλαί εφημερίδες επωφελούνται του επεισοδίου τούτου όπως διεξαγάγουν πολεμικήν κατά των ιδιωτικών συμβούλων του Αμερικανού Προέδρου. Αι εφημερίδες του Ρούσβελτ αποδίδουν την επίθεσιν εις τας βιομηχανίας αίτινες θίγονται εκ των μέτρων του Ρούσβελτ.

ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ: Πληροφορούμεθα ότι ο Δήμος Αθηναίων ευρίσκεται από τινός εις αθλίαν οικονομικήν κατάστασιν. Καθυστερεί από μηνών την τακτοποίησιν των χρηματικών υποχρεώσεών του τόσον διά το κατάβρεγμα όσον και διά την καθαριότητα. Υπάρχει δε κίνδυνος να μείνη η πόλις το θέρος χωρίς κατάβρεγμα και καθαριότητα. Της καταστάσεως ταύτης έχει πλήρη γνώσιν ο νομάρχης Αττικοβοιωτίας, ο οποίος και θα καταρτίση λεπτομερή έκθεσιν, την οποίαν θα υποβάλη εις την Κυβέρνησιν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT