90 Χρόνια πριν… 28–3–1934

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΣΥΣΤΑΤΕΣ: Το εν Ρώμη Πρακτορείον «Οριέντε» είχε δημοσιεύσει πληροφορίαν κατά την οποίαν το Βαλκανικόν Σύμφωνον έχει δήθεν και μυστικάς ρήτρας εξασφαλιζούσας εις την Ελλάδα την πρόσκτησιν της Δωδεκανήσου [φωτογραφία Ρόδος] και της Βορείου Ηπείρου. Τας φήμας αυτάς τας όλως ασυστάτους διέψευσεν η ελληνική κυβέρνησις από της 23 τρέχοντος διά τηλεγραφήματος του Αθηναϊκού Πρακτορείου προς τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά τηλεγραφικά Πρακτορεία έχοντος ως εξής: «Εξ εγκύρου πηγής διαψεύδεται ως όλως ασύστατος και φανταστική η πληροφορία του Ιταλικού Πρακτορείου “Οριέντε” καθ’ ην το Βαλκανικόν Σύμφωνον θα είχε δήθεν προσέτι ως σκοπόν την εξασφάλισιν εις την Ελλάδα της προσκτήσεως της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου».

ΥΠΟΣΧΕΣΗ: Αύριον συνέρχεται εις συνεδρίασιν η ειδική επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτροπή ίνα συζητήση επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν νομοσχεδίου. Εις σχετικάς δηλώσεις ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας ετόνισεν ότι το νομοσχέδιον, παρά την διαπιστωθείσαν υπ’ αυτού εν τω εξωτερικώ γενικήν αντίθεσιν προς τον θεσμόν των ασφαλίσεων, θα εισαχθή εις την Βουλήν προς συζήτησιν συντόμως, τούτο δε διότι η καθιέρωσις των ασφαλίσεων αποτελεί υπόσχεσιν τόσον της σημερινής Κυβερνήσεως όσον και των διαφόρων κομμάτων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT