90 Χρόνια πριν… 6-4-1934

47" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ: Αγγέλλεται εκ της πόλεως του Βατικανού ότι ο Πάπας εδέχθη σήμερον εις ακρόασιν 360 νεαρούς Γερμανούς σπουδαστάς προς τους οποίους είπεν ότι οφείλουν να υποστηρίξουν δραστηρίως τα δικαιώματα του καθολικισμού εις την Γερμανίαν. Κατά την έναρξιν της προσφωνήσεώς του ο Πάπας δεν απέκρυψε τας ανησυχίας του διά την τύχην των συνδέσμων των καθολικών νέων εις την Γερμανίαν και προσέθεσεν ότι εγνώριζε καλύτερον παντός άλλου πόσον δύσκολος ήτο η παρούσα στιγμή διά την καθολικήν Γερμανίαν.

ΠΛΑΣΤΑ: Ο Σ.Ε.Κ. [Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών] θεωρεί υποχρέωσίν του να γνωρίση εις τους κύκλους των συλλεκτών και φιλοτεχνών, ότι από τινος έχουν τεθή εις κυκλοφορίαν ως πρωτότυπα, πλαστά έργα και αντίγραφα εκλιπόντων ζωγράφων Γκύζη, Λύτρα, Ιακωβίδου, Βολανάκη, Ροϊλού, Χατζή, Πανώργιου κ.ά. ως και ζώντων ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο Σ.Ε.Κ. δι’ επιτροπής εμπειρογνωμόνων καλλιτεχνών, με κύρος και ειδικήν μόρφωσιν, τίθεται εις την διάθεσιν παντός ενδιαφερομένου διά την εξακρίβωσιν της γνησιότητος εικόνων ή γλυπτών έργων προς αποφυγήν μεγάλων ζημιών και αδικιών εις το μέλλον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT