90 Χρόνια πριν… 9–4–1934

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η 9η Απριλίου συνέπιπτε με τη Δευτέρα του Πάσχα το 1934, οπότε δεν κυκλοφόρησε η «Κ». Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι από το φύλλο της 8-4-1934.

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εν ανέκδοτον διήγημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη [«Το εγγόνι της στρίγγλας»] αποτελεί φιλολογικόν γεγονός. Η «Καθημερινή» το προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της αφού, διά τους βιβλιογράφους, εξηγήση πώς περιήλθεν εις χείρας της. Τω 1910 το διήγημα τούτο είχε αποσταλή εις το εν Αλεξανδρεία εκδιδόμενον περιοδικόν «Νέα Ζωή» αλλά συνέπεσε με την προσωρινήν διακοπήν της εκδόσεως του περιοδικού. Το διήγημα περιήλθεν έκτοτε εις τον τυπογράφον της «Νέας Ζωής», ο οποίος και το διετήρησε μέχρι σήμερον εκ των τυπογραφικών του δοκιμίων. Ολίγους μήνας κατόπιν, δηλαδή τον Ιανουάριον του 1911, ο Παπαδιαμάντης απέθνησκεν εις Σκιάθον όπου είχε μεταβή διά να ζήση μεταξύ των οικείων του και διά τούτο δεν είχε την ευκαιρίαν να αναζητήση το χειρόγραφόν του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Το νέον πολίτευμα της Αυστρίας θ’ ανακοινωθή επισήμως την 1ην Μαΐου και η ημέρα αύτη θα εορτάζεται εις το εξής ως επίσημος ημέρα της ιδρύσεως του νέου Κράτους.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT