90 Χρόνια πριν… 10-4-1934

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: Πληροφορούμεθα ότι ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Γιαννόπουλος κατέληξεν εις την απόφασιν να καταργήση το δικαίωμα ψήφου των γυναικών κατά τας δημοτικάς εκλογάς. Εις την απόφασιν ταύτην ήχθη εκ της μελέτης των αποτελεσμάτων των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 11ης Φεβρουαρίου, εκ της οποίας διεπιστώθη ότι εν σχέσει με τον μέγαν αριθμόν των εχουσών δικαίωμα ψήφου γυναικών ελάχισται προσήλθον εις τας κάλπας. Επί πλέον παρετηρήθη ότι η υγιής μερίς των γυναικών αι οποίαι αποτελούν την μεγίστην πλειοψηφίαν, εξεδήλωσε σθεναρώς την αντίδρασίν της κατά της εκτροπής της γυναικός από τον προορισμόν της. [φωτ.: Αμερικανίδες σουφραζέτες, 1916]

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ: Κατά την προχθεσινήν νύκτα της Αναστάσεως και την χθεσινήν ημέραν του Πάσχα ωρισμέναι περιοχαί της πόλεως [Αθήνα] ευρίσκοντο εν πλήρει αναστατώσει. Πυροβολισμοί και κροτίδες παντός είδους εχρησιμοποιήθησαν αφθόνως και αι συνοικίαι είχον προσλάβει όψιν πολεμικού μετώπου. Γενική υπήρξεν η εντύπωσις ότι η προηγηθείσα αστυνομική απειλητική ανακοίνωσις έμεινε γραμμένη μόνον εις το χαρτί, αν όχι εις τα παλαιά υποδήματα των νεοελλήνων. Το βάρβαρον «έθιμον» εκυριάρχησε υπέρ πάσαν άλλην εποχήν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT