90 Χρόνια πριν… 11–4–1934

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΞΗΡΑΣΙΑ: Ο λόρδος Ντέζμπορω ομιλών χθες είπεν ότι αν το προσεχές θέρος είνε ξηρόν, όπως και το του παρελθόντος έτους, η κατάστασις ολοκλήρου της χώρας από απόψεως ύδατος θα είνε πολύ σοβαρά. Το λήξαν την 31ην Μαρτίου έτος υπήρξε το ξηρότερον που αναφέρεται εις τα χρονικά της Αγγλίας και αι υπάρχουσαι έκτοτε πληροφορίαι εκ των περί τον Τάμεσιν περιφερειών παρουσιάζουν την κατάστασιν ως ουχί ενθαρρυντικήν. […] Ο ρους του Ταμέσεως [φωτογραφία] μετρηθείς εις το Τέτιγκτον εσημείωσεν 600 εκατομμύρια γαλόνια ημερησίως, ενώ ο μέσος όρος μέχρι σήμερον κατά τον μήνα Απρίλιον ήτο πάντοτε 1.404 εκατομμύρια γαλόνια. Η κυβέρνησις θα υποβάλη σήμερον εις την Βουλήν νομοσχέδιον διά του οποίου θα λαμβάνωνται μέτρα προς εξασφάλισιν της υδρεύσεως ωρισμένων περιφερειών, αι οποίαι υποφέρουν ιδιαιτέρως εκ της ανομβρίας.

ΑΓΟΡΑ: Λονδίνον, 10 Απριλίου – Η αρμοδία επιτροπή του αγγλικού μουσείου συνεκέντρωσε μέχρι τούδε διά την αγοράν του Σιναϊτικού Κώδικος 44.193 λίρας.

ΣΥΜΠΛΟΚΗ: Εις το χωρίον Σπάτα την νύκτα της παρελθούσης Παρασκευής έγινε αναίμακτος συμπλοκή μεταξύ αρχαιοκαπήλων και αστυνομικών οργάνων, καθ’ ην αντηλλάγησαν περί τους 30 πυροβολισμοί.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT