90 Χρόνια πριν… 12-4-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΤΣΑΡΟΣ: Η ζωή του Στάλιν στοιχίζει εις την χώραν του όσον εστοίχιζον οι Τσάροι. Ο Λένιν έζη ως απλός κομμουνιστής. Διετήρει ολίγα δωμάτια εις το Κρεμλίνον. Ο Στάλιν εξέλεξε διά τον εαυτόν του τα απέραντα διαμερίσματα τα οποία κατείχεν άλλοτε ο Ιβάν ο Τρομερός. Εκεί ζη χωρίς να υπολογίζη τα έξοδα. Εξωθι της Μόσχας έχει ένα κτήμα εκ 30.000 εκταρίων, ονομαζόμενον Ζουμπάλοφκα. […] Οταν παρέλαβε το κτήμα αυτό, εξεδίωξεν όλους τους χωρικούς και τους έστειλε να εργασθούν εις την πόλιν. […] Η συντήρησις του Στάλιν, όπως αυτός ζη σήμερον, στοιχίζει 300.000 λίρας ετησίως εις την Ρωσσίαν.

ΚΗΠΑΡΙΟΝ: Αι κατ’ αυτάς συσκεπτόμεναι επιτροπαί της πολεοδομικής και των κήπων θα ώφειλον να περιλάβουν εις την καλήν υπέρ της πόλεως προσπάθειάν των και το επί της λεωφόρου Κηφισίας και προ του Ευαγγελισμού κηπάριον του οποίου το αίσχος διαιωνίζεται εις δόξαν των αρμοδίων. Η διαρρύθμισις του αθλίου αυτού χώρου δεν γνωρίζομεν αν υπάγεται εις την αρμοδιότητα των εξωραϊστικών επιτροπών, πάντως όμως πρέπει να υπάγεται διότι έχει περισσότερον από κάθε άλλο την ανάγκην του εξωραϊσμού ο εν μέσαις Αθήναις ελεεινός αυτός σκουπιδότοπος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT