90 Χρόνια πριν… 13-4-1934

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ: Εις την οικίαν του κ. Πρωθυπουργού συνήλθεν, υπό την προεδρίαν του, το συμβούλιον του αέρος παρισταμένων του γενικού διευθυντού και του επιτελάρχου της αεροπορίας και ησχολήθη με το ζήτημα της αναπτύξεως της προς το αεροπλάνον αγάπης του λαού. Κυρίως εξητάσθη το ζήτημα της οικονομικής ενισχύσεως της αερολέσχης εις το να ιδρύση αεροπορικήν σχολήν και να αναπτύξη την τουριστικήν αεροπορίαν και την ανεμοπορείαν. Κατ’ αυτό ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις, αίτινες θα εφαρμοσθούν προσεχώς. Διά την οργάνωσιν αεροδρομίων εγνώσθη ότι πολλοί δήμοι θα συνεισφέρουν, εις τρόπον ώστε να οργανωθή πλήρες δίκτυον επιγείου αεροπορίας, το οποίον προβλέπεται ότι θα εξυπηρετήση εκ παραλλήλου και την τουριστικήν κίνησιν.

ΑΝΩΜΑΛΟΣ: Η απόφασις εις την δίκην των δολοφόνων του τέως [Ρουμάνου] πρωθυπουργού Ντούκα, εδημιούργησε μιαν ανώμαλον κατάστασιν την οποίαν επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν ωρισμένα στοιχεία εναντίον της καθεστηκυίας τάξεως. Ως γνωστόν, μόνον οι τρεις αυτουργοί της δολοφονίας οίτινες συνελήφθησαν επί τόπου κατεδικάσθησαν εις ισόβια δεσμά, ενώ οι άλλοι ηγέται της «Σιδηράς Φρουράς» οι οποίοι είχον ενοχοποιηθή εις το έγκλημα, ηθωώθησαν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT