90 Χρόνια πριν… 18-4-1934

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Απέλαση

Αγγέλλεται εκ Παρισίων ότι ο υπουργός Στρατιωτικών κ. Σαρρώ εξέδωκε διαταγήν απελάσεως του Λέοντος Τρότσκυ. Η απέλασις θα ισχύση δι’ όλην την γαλλικήν επικράτειαν, κατ’ ακολουθίαν δε ο Τρότσκυ δεν θα δυνηθή να επιστρέψει εις Κορσικήν. Από της στιγμής της εκδόσεως της διαταγής απηγορεύθη εις τον τέως επίτροπον να εισέλθη εις τους Παρισίους. Ως δικαιολογητικόν της απελάσεως φέρεται ότι δεν ετήρησε την υποχρέωσιν ην εγγράφως ανέλαβε περί μη αναμίξεώς του εις την πολιτικήν. Η απέλασίς του θεωρείται ως ζητηθείσα υπό της Σοβιετικής Κυβερνήσεως. Κατόπιν της δημοσιεύσεως του διατάγματος περί απελάσεώς του, η αστυνομία εκάλεσε τον Τρότσκυ να εγκαταλείψη το ταχύτερον το γαλλικόν έδαφος, θέσασα αυτόν υπό αυστηράν επιτήρησιν.

Ψαλμοί

Εις την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών διεβιβάσθη η πρωτοφανής καταγγελία ότι ο περιβόητος ηγέτης των Κυανολεύκων κ. Αρμάνδος ∆ελαπατρίδης, φιλοξενούμενος εις το ∆αφνί, εχρησιμοποιήθη υπό διακόνου γειτονικού ναού, αυτοπροαχθέντος εις ιερέα, ως… ψάλτης καθ’ όλην την εβδομάδαν των Παθών. Η είδησις προσθέτει ότι διετάχθησαν ανακρίσεις, μόνον αποτέλεσμα των οποίων φανταζόμεθα ότι θα είνε η μεταφορά του πρωτοτύπου ιερέως εις το ∆αφνί, ανταποδιδομένης ούτω της φιλοξενίας του πρωτοτυπωτέρου ψάλτου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT