90 Χρόνια πριν… 19-4-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Εξόριστοι

Τινές των αρχηγών των έξω Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών απηυθύνθησαν προς τον υπουργόν των Αποικιών Σερ Φίλιπ Κάνλιφ-Λίστερ, μετά την εις Λονδίνον επάνοδον αυτού εκ της περιοδείας του ανά τας εν Αφρική Βρεταννικάς αποικίας, και παρεκάλεσαν όπως επιτραπή εις τους εξορίστους Κυπρίους Μητροπολίτας Κιτίου και Κυρηνείας κ.κ. Νικόδημον και Μακάριον να επανέλθουν εις Κύπρον προς όπως να καταστή δυνατή διά της παρουσίας τους η διενέργεια των απαιτουμένων διά την εκλογήν Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Διακοίνωση

Εις την διακοίνωσίν της η Γαλλική κυβέρνησις τονίζει ότι η κυβέρνησις του Ράιχ ηύξησε τας πιστώσεις των πολεμικών υπουργείων διά το έτος 1934-35 κατά 352 εκατομμύρια μάρκα, συνάγει δε το συμπέρασμα ότι η Γερμανία ηθέλησε διά του τρόπου αυτού να εκβιάση την λύσιν του επανεξοπλισμού της. Η Γαλλία κατόπιν τούτου θεωρεί ως πρωτεύον την εγγύησιν της ασφαλίσεώς της, πιστεύει δε ότι εάν η Γερμανία επανήρχετο εις την Κ.Τ.Ε. θα διευκολύνετο μεγάλως η υπογραφή συμβάσεως αφοπλισμού. Εν τέλει, η διακοίνωσις τονίζει ότι η Γαλλία ελπίζει ότι θα εύρη πάντοτε πρόθυμον την κυβέρνησιν της Μεγάλης Βρεταννίας διά την επίτευξιν μιας συμφωνίας εντός του πλαισίου πάντοτε της Κ.Τ.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT