90 Χρόνια πριν… 20-04-1934

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ποσόστωση

Η πρότασις νόμου η υποβληθείσα υπό του προέδρου της επί της εμπορικής ναυτιλίας επιτροπής και ήτις ενεκρίθη υπό της επιτροπής προβλέπει ότι τουλάχιστον τα 59%-69% των εμπορευμάτων των εισαγομένων και εξαγομένων εκ των Ηνωμένων Πολιτειών δέον να μεταφέρωνται δι’ αμερικανικών ατμοπλοίων.

Δηλώσεις Μεταξά

«Η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος νοσεί τόσον βαρέως, ώστε δεν θεραπεύεται πλέον διά μεθόδων κοινοβουλευτικών και συνεπώς η μόνη λύσις είνε η έξοδος εκ των κοινοβουλευτικών περιορισμών. Συνεννόησιν με τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως την αποστέργω, διότι δεν νομίζω ότι δύναται να καταλήξη εις κάτι θετικόν και εάν υποθέσωμεν ότι θα έφερεν ηρεμίαν τινά, η ηρεμία αύτη θα ήτο εντελώς προσωρινή».

Κυνηγοί

Διαμαρτύρονται οι εγχώριοι Νεμρώδ κατά του τελευταίου απαγορευτικού νόμου της θήρας κατά την άνοιξιν, τονίζοντες ότι εξ αυτών όχι μόνον πλήττεται η τάξις των κυνηγών, αλλά και ζημιούται η γεωργία. Αυταί είνε αι απόψεις των κυνηγών. Αν ήταν δυνατόν όμως να ερωτηθούν και οι πτερωτοί ενδιαφερόμενοι, φανταζόμεθα ότι θα είνε απολύτως σύμφωνοι με τον ψηφισθέντα νόμον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT