90 Χρόνια πριν… 24-4-1934

54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Θέληση

«Οι ιστορικοί σκοποί της Ιταλίας έχουν δύο ονόματα: Ασία και Αφρική. Ο νότος και η ανατολή είνε τα σημεία του ορίζοντος τα οποία πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον και την θέλησιν των Ιταλών. Προς βορράν, δεν έχομεν να κάμωμεν σχεδόν τίποτε. Παρομοίως και προς δυσμάς, εις την Ευρώπην και εκείθεν του ωκεανού». Αι φράσεις αύται περιελαμβάνοντο εις τας πολυκρότους δηλώσεις τας οποίας έκαμεν ο Ιταλός πρωθυπουργός Μπενίτο Μουσολίνι εις την ιταλικήν εθνοσυνέλευσιν.

Αγόρια

Εις την σημερινήν Περσίαν, η γυναίκα η οποία θέλει να γεννήση αγόρι μαζεύει επτά καρύδια, επτά αμύγδαλα, επτά φύλλα χόρτου και τρεις κλωστάς ίσας προς το ύψος της, πηγαίνει εις κάποιον μέρος όπου υπάρχει ένα λίθινον άγαλμα λέοντος, σπάζει τα καρύδια και παρακαλεί να γεννήση αγόρι. Επίσης εις την δυτικήν Ουαλλίαν υπάρχουν ακόμη και σήμερον γυναίκες που όταν θέλουν να γεννήσουν αγόρι πηγαίνουν εις την μαμή, παίρνουν ένα δόντι κουνελιού και το βάζουν κάτω από το προσκέφαλό τους, διά να εκπληρωθή η επιθυμία τους.

Στενά

Αι αγγλικαί εφημερίδες πληροφορούνται ότι η Τουρκία επιζητεί και πάλιν να οχυρώση τα ∆αρδανέλλια ίνα δύναται να υπερασπίση την ουδετερότητά της εν περιπτώσει πολέμου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT