90 Χρόνια πριν… 26-4-1934

54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Λεωφόρος

Παράξενη και θαυμαστή πόλις η Νέα Υόρκη. ∆ιά κάθε επάγγελμα διαθέτει ένα αρχιτεκτονικόν τετράγωνόν της, διά κάθε φυλήν μίαν συνοικίαν, διά κάθε θρήσκευμα την εκκλησίαν του και διά τους βασιλείς των δολλαρίων μίαν λεωφόρον, την διάσημον ανά τον κόσμον Παρκ Αβενιου. Από τους 50.000 εκατομμυριούχους (εις δολλάρια) που υπάρχουν εις την Αμερικήν, 5.000 ευρίσκονται εγκατεστημένοι εις αυτήν την λεωφόρον.

Ηχώ

Ουδείς κυβερνήτης –γράφει ο επιφανής μπολσεβίκος– επεβλήθη επί των εν τη κυβερνήσει συνεργατών τόσον, όσον ο Στάλιν. Εις άλλας χώρας αι οποίαι κυβερνώνται από δικτάτορας, οι υπουργοί εκφέρουν την γνώμην των, έχουν δύναμιν και επιρροήν. Οι υπουργοί του Στάλιν δεν λαμβάνονται υπ’ όψει. Μεταδίδουν ως ηχώ τας διαταγάς του και τίποτε πέραν τούτου. Αυτή είναι η μόνη δύναμίς των.

Δυσαρέσκεια

Ο ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι η ισπανική κυβέρνησις παρητήθη εξ αφορμής του νόμου περί αμνηστείας, όστις προεκάλεσεν την δυσαρέσκειαν όλων των πολιτικών κομμάτων. Τα κόμματα της δεξιάς κατηγορούν την κυβέρνησιν ότι ηθέλησε διά του νόμου να προβή εις πραξικόπημα. Η κατάστασις κρίνεται ως δυσχερής, δεδομένου ότι λόγω της σημερινής συνθέσεως των Κορτέζ, είνε δυσχερής ο σχηματισμός άλλης κυβερνήσεως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT