90 χρόνια πριν στην «Κ»… 28 – 4 – 1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 28 – 4 – 1934

1' 21" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΜΕΤΩΠΟ: Το δημοσιευόμενον εις τους «Τάιμς» βαρυσήμαντον άρθρον εμφανίζει έναν σαφή προσανατολισμόν της Αγγλικής κυβερνήσεως προς τας απόψεις της Ιταλίας εις το ζήτημα του αφοπλισμού και μίαν εξ ίσου σαφή προειδοποίησιν προς την Γαλλίαν, απειλουμένην ήδη διά διπλωματικής απομονώσεως. Πράγματι, η Αγγλία, ως υποδηλούται διά του άρθρου, θα επιζητήση την συγκρότησιν ενιαίου μετώπου τών υπέρ του μερικού επανεξοπλισμού της Γερμανίας κεκηρυγμένων κρατών, διά την σύναψιν μιας συμβάσεως αφοπλισμού επί τη βάσει των γενικών αρχών του Αγγλικού υπομνήματος της 29 παρ. Ιανουαρίου και του γερμανικού τοιούτου της 16ης τρέχοντος. Η Γαλλία, ανακόψασα πάσαν ελπίδα προόδου των συνεννοήσεων έξω του πλαισίου και των ορίων της Συνθήκης των Βερσαλλιών, προεκάλεσε παρά τη Αγγλική δημοσία γνώμη αληθή αιφνιδιασμόν, διότι επιστεύετο ότι θα ήτο δυνατή μία συνεννόησις δι’ ωρισμένων υποχωρήσεων της Γαλλίας, δεχομένης τον μερικόν εξοπλισμόν της Γερμανίας και τον προτεινόμενον έλεγχον.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Εις συγκέντρωσιν γενομένην εις ένα ξενοδοχείον της Νέας Υόρκης, ιδρύθη ένωσις των διαζευγμένων γυναικών, αι οποίαι ζητούν την ψήφισιν προστατευτικών νόμων. Η πρόεδρος της νέας ενώσεως ανήγγειλεν ότι η οργάνωσίς των είνε αποφασισμένη να δράση ενεργώς υπέρ των συμφερόντων της. Πρώτον διάβημά της θα είνε να ζητήση την απαγόρευσιν εις τους τέως συζύγους των διαζευγμένων γυναικών να συνάπτουν νέον γάμον προτού εξασφαλίσουν άνετον ζωήν εις τας τέως συζύγους των.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Εις το θέατρον «Παπαϊωάννου» συνεκροτήθη χθες την εσπέραν συνέλευσις των τροχιοδρομικών, σιδηροδρομικών Αθηνών – Πειραιώς, φωταεριοεργατών, ηλεκτροτεχνιτών και λοιπών σωματείων ανηκόντων εις την δύναμιν της Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού. Μετά πολύωρον συζήτησιν επί του ζητήματος των κοινωνικών ασφαλίσεων, ενεκρίθη ψήφισμα διά του οποίου οι εργάται ζητούν όπως μη περιληφθούν εις τον νέον ασφαλιστικόν οργανισμόν τα υφιστάμενα ασφαλιστικά ταμεία των, αλλά ασφαλισθούν μόνον οι ανασφάλιστοι.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT