90 Χρόνια πριν… 2-5-1934

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Προληπτικώς

Τηλεγραφούν εκ Βιέννης ότι εγένετο σήμερον επισήμως η εγκαθίδρυσις του φασιστικού καθεστώτος εις την Αυστρίαν. Η Κυβέρνησις Ντόλφους έλαβεν εξαιρετικά μέτρα διά την τάξιν. Ισχυραί δυνάμεις εφρούρουν την Βουλήν και περίπολοι διέσχιζον τας οδούς της πρωτευούσης. Προληπτικώς είχε διαταχθή και ενεργηθή η σύλληψις πέντε χιλιάδων ατόμων, μεταξύ των οποίων και βουλευταί της διαλυθείσης Βουλής.

Καθήκον

Εις ερώτησιν αν το γραφέν υπό Τουρκικών εφημερίδων ότι η Ελλάς έχει υποχρέωσιν να βοηθήση την Τουρκίαν εις περίπτωσιν επιθέσεως κατ’ αυτής ξένης ∆υνάμεως και συγκεκριμένως της Ιταλίας, ο κ. Πρωθυπουργός [Π. Τσαλδάρης] απήντησεν ότι η Ελλάς εις παρομοίαν περίπτωσιν θα πράξη το καθήκον της, συμφώνως προς τας υποχρεώσεις ας έχη εκ του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου, το οποίον δεν έχει κανέν μυστικόν πρωτόκολλον.

Κατάσχεση

Παρ’ οργάνων της διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας ανεκαλύφθη προχθές κατά τας νυκτερινάς ώρας μυστικόν τυπογραφείον του «Ριζοσπάστη», λειτουργούν εις την στοάν Πάππου. Εις το τυπογραφείον τούτο κατεσχέθησαν 7.000 αντίτυπα της εφημερίδος «Ριζοσπάστης» επαναστατικού περιεχομένου, άτινα επρόκειτο να τεθούν εις κυκλοφορίαν χθες. Τα έντυπα παρεδόθησαν εις το τμήμα Γενικής Ασφαλείας, διά την ποινικήν δίωξιν των υπευθύνων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT