90 Χρόνια πριν… 3-5-1934

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Εκλεκτός

Ο Χίτλερ, προσέθεσεν ο πρόεδρος (της Τσεχοσλοβακίας Τ. Μάζαρικ), εσυνέχισεν μίαν κίνησιν ήτις ενεφανίσθη από τα τέλη του 19ου αιώνος με την εμφάνισιν του παγγερμανισμού εις την Αυστρίαν. Το εκτεταμένον του προγράμματος της συγχωνεύσεως όλων των γερμανογλώσσων εις μίαν μεγάλην γερμανικήν αυτοκρατορίαν είνε μία από τας κυριωτέρας αντιλήψεις της συγχρόνου πολιτικής. ∆ηλαδή αρνούμαι να σημάνω συναγερμόν πολύ ενωρίς. Βεβαίως, μέχρι τούδε ο παγγερμανισμός ήτο απλούν κίνημα. Σήμερον είνε μια αρχή ενσωματωμένη εις το εθνικοσοσιαλιστικόν κράτος. Το κίνημα ολόκληρον, καθώς και αι αρχαί επί των οποίων στηρίζεται το τρίτον Ράιχ, εμπνέεται από εν ενιαίον δόγμα: ως λαός εκλεκτός, το γερμανικόν έθνος είνε φυλή ηγετών.

Διεσκορπίσθησαν

Αγγέλλεται εκ Βιέννης ότι αν και ο επίσημος εορτασμός της Πρωτομαγιάς δεν προεκάλεσε το λαϊκόν ενδιαφέρον, η μυστική συγκέντρωσις των λειψάνων του αυστριακού Μαρξισμού εις την περιοχήν του όρους Τάουφελμπεργκ εσημείωσεν επιτυχίαν. Επαναστατικούς λόγους εξεφώνησαν μεταξύ άλλων και Τσέχοι βουλευταί. Η έγκαιρος όμως άφιξις στρατού και αστυνομίας έθεσε τέρμα εις την συγκέντρωσιν. ∆ιά την ανακάλυψιν των επαναστατών εχρησιμοποιήθησαν και αεροπλάνα. Ο στρατός διεσκόρπισε τους συγκεντρωθέντας δι’ επιθέσεως με εφ’ όπλου λόγχην.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT