90 Χρόνια πριν… 8-5-1934

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Εσφαλμένη

Ο μεταδοτικός ενθουσιασμός διά τα φιλμ των Μίκυ Μάους και, από του τελευταίου θέρους, διά τα «τρία γουρούνια» εδημιούργησε την εσφαλμένην εντύπωσιν ότι ο δημιουργός όλων αυτών των ωραίων προσώπων εισπράττει από το κοινόν του κινηματογράφου μεγάλα ποσά. Επανειλημμένως, εν τούτοις, ο ίδιος καλλιτέχνης, ο κ. Ουόλτ Ντίζνεϋ, διέψευσε τας φήμας περί τεραστίων προσόδων από τα φιλμ αυτά και διά να θέση τέρμα εις τους μύθους αυτούς εδήλωσεν ότι από την πώλησιν των «Τριών μικρών γουρουνιών» εισέπραξε περίπου 25.000 δολλάρια. Και όμως το φιλμ αυτό είνε ίσως το δημοφιλέστερον από όλα. […] Η επιτυχία του Ντίζνεϋ χρονολογείται μόλις από πενταετίας. Προηγουμένως είχε ζήσει άλλα πέντε έτη αποτυχιών και πικρίας.

Υποχώρηση

Η τρομοκρατία εις τας νήσους [τα ιταλοκρατούμενα ∆ωδεκάνησα] υπερέβη παν προηγούμενον. Εις το γυμνάσιον της Καλύμνου διετάχθη όπως κατά την γυμναστικήν τα παραγγέλματα δίδονται εις την ιταλικήν γλώσσαν. Οι μαθηταί σύσσωμοι κατόπιν τούτου απέσχον των μαθημάτων των εις ένδειξιν διαμαρτυρίας και το γυμνάσιον επί 10ήμερον ήτο κλειστόν, πολιορκούμενον υπό στρατιωτών. Εδέησε δε να υποχωρήση η Ιταλική ∆ιοίκησις διά να επαναληφθούν τα μαθήματα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT