90 Χρόνια πριν… 9-5-1934

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Απόδραση

Προς τας αρχάς του Πειραιώς ετηλεγραφήθη ότι απέδρασαν εξ Αιγίνης εκ των φυλακών οκτώ βαρυποινίται κομμουνισταί. Η απόδρασις ανεκαλύφθη την πρωίαν, αμέσως δε άνδρες της εκεί δυνάμεως χωροφυλακής εξήλθον προς ανίχνευσιν και ανακάλυψιν των δραστών. […] Οι δραπέται διήνοιξαν διά λοστών υπόνομον από του κελλίου των μέχρι του εξωτερικού τοίχου των φυλακών, εργασθέντες προς τούτο επί πολύ χρονικό διάστημα.

Συντάξεις

[∆ιά του νομοσχεδίου] καθορίζεται ότι επιτρέπεται η διά πληρεξουσίου είσπραξις των συντάξεων, ως και διά χρηματικής επιταγής. ∆ιά τους αγραμμάτους, εφ’ όσον το ποσόν φθάνει τας 1.500 δρχ. ορίζεται ότι η σύνταξις εισπράττεται τη βεβαιώσει δύο μαρτύρων. ∆ιά τα επί πλέον ποσά, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξις εφ’ απλού χάρτου.

Εγκαρδιότητα

«Με τον κ. Κονδύλην συνωμιλήσαμεν με εγκαρδιότητα και ειλικρίνειαν. Η επίσκεψίς του εσημείωσε πλήρη επιτυχίαν, διευκρινισθεισών των σχέσεων των δύο λαών. Το τετραμερές αποβλέπει εις το κοινόν καλόν των Βαλκανίων. Η ταυτότης των απόψεών μας είνε πλήρης, ζητούμεν δε ειλικρινώς να προάγωμεν τα αποτελέσματα του τετραμερούς» (Ισμέτ πασάς, πρωθυπουργός Τουρκίας).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT