90 Χρόνια πριν… 11-5-1934

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Αποφασιστική

Αγγέλλεται εξ Αντεν ότι στρατός εκ διακοσίων χιλιάδων ανδρών υπό την προσωπικήν αρχηγίαν του Ιμάμη κατευθύνεται προς Νέγκραν. Εκεί θα συνενωθή ο στρατός ούτος μεθ’ ετέρου στρατιωτικού σώματος υπό την ηγεσίαν του πρίγκηπος διαδόχου της Υεμένης, οι δε δύο στρατοί από κοινού ενεργούντες θα επιχειρήσουν αποφασιστικήν επίθεσιν κατά του στρατού του Ιμπν Σαούντ.

Μεγάλες προσπάθειες

Αγγέλλεται εκ Βιέννης ότι ο καγκελλάριος Ντόλφους ομιλών εις μεγάλην συγκέντρωσιν χωρικών εις Σάλτσμπουργκ απεκάλυψεν ότι μεγάλαι προσπάθειαι κατεβλήθησαν εκ μέρους των εχθρικώς διακειμένων προς την κυβέρνησιν στοιχείων διά την ματαίωσιν της συγκεντρώσεως. Ούτω αι σιδηροδρομικαί γραμμαί αι άγουσαι προς το Σάλτσμπουργκ κατεστράφησαν εις μεγάλην έκτασιν, ανευρέθησαν δε και πολλαί βόμβαι.

Ευπιστία

Εις το έξωθεν του ∆ιδυμοτείχου χωρίον Αμοργές ένας βοσκός, ενώ εκοιμάτο καθώς είπε, είδεν εν ονείρω τον Χριστόν και εξυπνήσας εντελήφθη ότι εκεί ανέβλυζε πηγή. Το γεγονός διεδόθη και πλείστοι μεταβαίνουν εκεί διά να λουσθούν εις την πηγήν πιστεύοντες ότι θα θεραπευθούν από πάσαν νόσον. Αι Αρχαί πιστεύουν ότι το «θαύμα» κατεσκευάσθη από μερικούς οι οποίοι έχουν εκεί πλησίον χάνια.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT