90 Χρόνια πριν… 16-5-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ομίχλη

Τηλεγραφούν εκ Νέας Υόρκης ότι το υπερωκεάνειον «Ολυμπικός» εβύθισεν εις απόστασιν 55 μιλίων από την αμερικανικήν ακτήν το βοηθητικόν ατμόπλοιον «Μάντουκετ», χρησιμοποιούμενον διά την υπηρεσίαν των φάρων, το οποίον είχεν ως πλήρωμα εξ αξιωματικούς και δέκα ναύτας. Το «Μάντουκετ» ήτο το πρώτον σκάφος του είδους του. Κατά την στιγμήν της συγκρούσεως πυκνή ομίχλη επεκράτει, η οποία παρημπόδισε την διάσωσιν όλων των ναυαγών.

Επαίτες

Εις το Λοτζ της Πολωνίας φαίνεται ότι οι επαίται δεν είνε όπως εις όλα τα άλλα μέρη του κόσμου. Εκείνος που θα ήθελε να ασχοληθή με το φαινόμενον θα διεπίστωνε την ύπαρξιν πραγματικής «μαφίας», η οποία δρα πέριξ του Εβραϊκού Κοιμητηρίου. Η στρατιά των εξ επαγγέλματος επαιτών η οποία εισβάλλει εις την λεωφόρον την άγουσαν προς την στάσιν του τραμ παρά την είσοδον του κοιμητηρίου δεν φείδεται κανενός διαβάτου. ∆ιά να διασχίση κανείς εκατοντάδας τινάς μέτρων πρέπει να διεξαγάγη επικούς αγώνας.

Πρωτότυπη

Μία από τας πρωτοτυπωτέρας απεργίας είνε η από τριημέρου κηρυχθείσα απεργία των ιδιοκτητών κάρρων καθαριότητος του ∆ήμου και χυδαϊστί των… σκουπιδιαρέων. Μέχρι τούδε, η ευγενής αύτη τάξις είχεν επιδείξει στοιχεία απολύτου φιλονομίας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT