90 χρόνια πριν στην «Κ»… 19 – 5 – 1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 19 – 5 – 1934

1' 21" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΔΙΑΜΑΧΗ: Ο θάνατος του αρχηγού της Γκεπεού, Μενζίνσκυ [φωτογραφία με τους Σβερντλόφ (αριστερά) και Ντζερζίνσκι (δεξιά)], εδημιούργησεν ζήτημα διαδοχής, το οποίον κατά τας κυκλοφορούσας διαδόσεις παρουσιάζει πολλά και περίπλοκα εμπόδια. Οι εν Μόσχα ανταποκριταί πληροφορούν τας εφημερίδας ότι μεταξύ του δικτάτορος Στάλιν και της τρομεράς αστυνομικής οργανώσεως διεξάγεται αγών επικρατήσεως, του οποίου η έκβασις είνε αμφίβολος, διότι αμφότεροι οι αντίπαλοι είνε ισχυρότατοι. Ο Στάλιν φοβείται τον υπαρχηγόν και «τοποτηρητήν» της Γκεπεού, τον ικανώτατον Γιαγκόδα, τον οποίον δύο φοράς απεπειράθη ν’ απομακρύνη εκ της αστυνομικής οργανώσεως, ενισχυομένης μάλιστα προς τούτο και υπό της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού κόμματος. Ο Γιαγκόδα εν τούτοις κατώρθωσε να διατηρήση την θέσιν του, βασιζόμενος εις την μεγίστην δύναμιν την οποίαν απέκτησε μεταξύ των επαναστατικών και τρομοκρατικών κύκλων, οι οποίοι τον θεωρούν ως τον καταλληλότερον διάδοχον του Μενζίνσκυ.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ: «Η ιδιωτική και ανεξέλεγκτος κατασκευή και εμπορία όπλων και πολεμοφοδίων –γράφει το διάγγελμα [του Ρούσβελτ]– κατέστη σοβαρά πηγή διεθνών διενέξεων, είνε δε αδύνατον ν’ ασκηθή μονομερής έλεγχος παρά μιας και μόνης δυνάμεως. […] Οι λαοί πολλών χωρών φορολογούνται μέχρι σημείου εξαθλιώσεως όπως αι κυβερνήσεις των δυνηθούν να διεξαγάγουν άφρονα ανταγωνισμόν εξοπλισμών, όστις αν εξακολουθήση ασφαλώς δύναται να καταλήξη εις πόλεμον. Η σοβαρά αύτη απειλή κατά της ειρήνης του κόσμου οφείλεται εν μεγίστω μέτρω εις την ανεξέλεγκτον δράσιν των εργοστασιαρχών και εμπόρων καταστρεπτικών μηχανημάτων».

ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ: Τους χρυσοθήρας της παλαιάς εποχής διεδέχθησαν σήμερον οι κυνηγοί κρυμμένων θησαυρών, ο αριθμός δε των τολμηρών αυτών τυχοδιωκτών αυξάνει διαρκώς. Εις τον ηρωικόν αυτόν κατάλογον προστίθεται τώρα και ο Αγγλος μηχανικός Χάμιλτον Σνόουπωλ. […] Το Ελδοράδο που πρόκειται να ερευνήση και να εκμεταλλευθή είναι η μικρά νήσος Νακουταβάκε, κειμένη εις τον Ειρηνικόν Ωκεανόν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT