90 Χρόνια πριν… 24-5-1934

54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Πρωτότυπο

Επειδή υπάρχουν πολλοί φιλοθεάμονες οι οποίοι απέφευγαν τον κινηματογράφον διότι αι αίθουσαι δεν συνεκέντρωναν τας ευκολίας που ενόμιζαν απαραιτήτους, ένας επιχειρηματίας της Φιλαδελφείας απεφάσισε να ικανοποιήση τας αξιώσεις των. Ιδρυσε ένα πρωτότυπον κινηματοθέατρον, του οποίου η αίθουσα δύναται να περιλάβη τετρακόσια και πλέον αυτοκίνητα, οι επιβάται των οποίων δύνανται να παρακολουθήσουν το θέαμα δίχως να εγκαταλείψουν την θέσιν των.

Γκαίρινγκ

«Επωφελήθην των διακοπών της Πεντηκοστής διά να επισκεφθώ την χώραν σας και η εξ αυτής εντύπωσίς μου υπερέβη κατά πολύ πάσαν προσδοκίαν. Με συνεκίνησε βαθύτατα η ειλικρινής συμπάθεια την οποίαν αισθάνονται οι Ελληνες διά την πατρίδαν μου. Και θα είμαι ευτυχής εάν συντελέσω εις την σύσφιγξιν των πνευματικών δεσμών διά της αμοιβαίας προσελεύσεως των σπουδαστών εις τα δύο χώρας».

Τετελεσμένο

«Η τροπή ην έλαβεν η φιλία Ελλάδος και Τουρκίας έχει μεγίστη σπουδαιότητα και θα καταπλήξη τους ιστορικούς. Η ιστορία ήτις άλλοτε δεν ανέγραφεν ειμή αγώνας και διενέξεις μεταξύ των δύο χωρών, θα αναφέρη του λοιπού ειλικρινή φιλίαν και συμπαθείας. Οι πάντες και η ιστορία οφείλουν να γνωρίζουν ότι η στενή προσέγγισις των δύο εθνών είνε τετελεσμένον γεγονός» [δήλωση Τούρκου βουλευτή].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT