90 Χρόνια πριν… 4-6-1934

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ανακάλυψη

Κατά τας ανασκαφάς αι οποίαι εγένοντο εις Ουγεντσάρα της Τρανσυλβανίας, ανευρέθησαν πλησίον της Γκραντιτσέα τα ερείπια της Σαρμισεζετούσα, αρχαίας πρωτευούσης του βασιλείου των ∆ακών. Πολλαί απόπειραι των Ρωμαίων όπως καταλάβουν την πρωτεύουσαν των ∆ακών απέτυχον, παρά την προσωρινήν καθυπόταξιν της ∆ακίας. […] Αι ανασκαφαί έφερον εις το φως τοίχους εκ πηλού. Οι τοίχοι των οχυρώσεων μοιάζουν προς τους των κελτικών πόλεων.

Ανατίμηση

Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι από σήμερον εδιπλασιάσθη η τιμή του μέλανος άρτου, δηλαδή από 30 κόπεκ θα πωλήται αντί 60 κόπεκ. Ανάλογος αύξησις θα γίνη και διά τον λευκόν άρτον, ο οποίος παρέχεται διά δελτίων. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται υπό της κυβερνήσεως λόγω των κακών συνθηκών της εφετεινής εσοδείας.

Πείνα

Νεώτεραι πληροφορίαι των αγγλικών εφημερίδων αναφέρουν ότι η γενική ανομβρία πανταχού επιτείνει την καταστροφήν των σιτηρών. Εις την Αμερικήν οι γεωργοί πλείστων περιοχών περιήλθον εις απόγνωσιν και δεν θα έχουν τα μέσα της συντηρήσεώς των. […] Εις περιφερείας αι οποίαι άλλοτε παρήγον μεγάλας ποσότητας σίτου, επικρέμαται εφέτος o κίνδυνος της πείνης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT