90 Χρόνια πριν… 7-6-1934

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ανατροπή

Ο θρυλικός ήρως της Γαλλίας, ο ατρόμητος και ανεπίληπτος ιππότης Μπαγιάρ, ανήκεν εις το ασθενές φύλον; Το καταπληκτικόν τούτον πρόβλημα καλούνται να λύσουν οι Γάλλοι ιστορικοί και επιστήμονες, συνεπεία μιας όλως απροόπτου οστεολογικής εξετάσεως, διενεργηθείσης εις το χωρίον Σοζενάζ, του ∆ελφινάτου. Προ τινών ημερών, ο ιατρός του χωρίου, επιθυμών να ίδη πώς είνε τα οστά ενός ήρωος, παρετήρησε προς μεγάλην έκπληξιν ότι ταύτα ήσαν πάρα πολύ λεπτά και τελείως ασυμβίβαστα προς την ισχυράν ιδιοσυγκρασίαν την οποίαν θα έπρεπε να έχη ο χαλύβδινος ιππότης.

Τυφεκισμός

Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι επτά ανώτεροι υπάλληλοι εκ Κιέβου ετυφεκίσθησαν σήμερον κατόπιν αποφάσεως του ειδικού επαναστατικού δικαστηρίου. Ούτοι κατηγορούνται επί καταχρήσει. Επίσης εντός της εβδομάδος αρχίζει η δίκη πεντήκοντα άλλων υπαλλήλων τοποθετημένων εις διαφόρους υπηρεσίας εν Ουκρανία.

Ανοικτή

«Εφ’ όσον δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της επανόδου της Γερμανίας [στην ΚΤΕ], τούτο παρακωλύει την πρόοδον του έργου της ∆ιασκέψεως [περί αφοπλισμού]. Ουδεμία χώρα περισσότερον της Γαλλίας θα ελογίζετο ευτυχεστέρα αν η Γερμανία επανήρχετο εις τους κόλπους της ∆ιασκέψεως. Ουδεμία θύρα είνε κλειστή και η θύρα της Γενεύης δέον να παραμείνη ανοικτή» [ΥΠΕΞ Γαλλίας].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT