90 Χρόνια πριν… 11-6-1934

54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Αναστάτωση

Η μικρά ηγεμονία του Μονακό ευρίσκεται εις αναστάτωσιν. Οι κάτοικοί του έχουν εξεγερθή εναντίον του ηγεμόνος των, τον οποίον κατηγορούν ότι επρόδωσε τα συμφέροντά των και επώλησε την ανεξαρτησίαν των εις την Γαλλίαν. Το συνελθόν εσχάτως εις Μόντε Κάρλο Εθνικόν Συμβούλιον εψήφισεν εντονωτάτην διαμαρτυρίαν, διά της οποίας καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την μυστικήν συμφωνία η οποία υπεγράφη τον Ιούλιον του 1930 μεταξύ του πρίγκιπος Λουδοβίκου και της Γαλλίας, της οποίας το κείμενον ανεκοινώθη μετά τριετίαν.

Κολύμπι

Η ωραία πρωτοβουλία της «Ελληνικής Θαλασσίας Ενώσεως» είνε αξία ιδιαιτέρου τονισμού. Αποβλέπουσα εις το να μάθη τους Ελληνας να κολυμβούν, η προσπάθεια αυτή, η τεθείσα υπό την αιγίδα του κράτους και την καθοδήγηση του αρμόδιου υπουργείου, δεν είνε δυνατόν παρά ν’ αποδώση καρπούς θετικούς.

Λέσχες

Εις την Αγγλίαν όλος ο κόσμος πηγαίνει εις μίαν λέσχην. ∆εν είνε σπάνιον ένα πρόσωπο να ανήκη εις επτά ή οκτώ διαφορετικάς λέσχας. ∆ιότι το να είναι κανείς μέλος εις ορισμένας από τας λέσχας αυτάς, αποτελεί μίαν από τας εξαιρετικάς κοινωνικάς διακρίσεις. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται με την ίδιαν ευκολίαν με την οποίαν εις την Γαλλίαν απονέμονται τα παράσημα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT