ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Ανάσα» 5 εκατ. ευρώ σε 28 φορείς από Πράσινο Ταμείο

upeka

Το «φιλί της ζωής» θα δώσει το Πράσινο Ταμείο στους 28 φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Με παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, το Ταμείο θα διαθέσει 5 εκατ. ευρώ προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των φορέων για ένα έτος ακόμη, έως το τέλος του 2016. Η παράταση είναι απαραίτητη, καθώς το νέο ΕΣΠΑ δεν καλύπτει ανελαστικά έξοδα όπως το κόστος της μισθοδοσίας, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η λειτουργία τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις για τη μετεξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου από το διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου (να σημειωθεί ότι η ηγεσία του Ταμείου δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί). Το Πράσινο Ταμείο έχει από το 2012 έως το 2014 υποστηρίξει τη λειτουργία των 28 φορέων διαχείρισης με 3 εκατ. ευρώ και τώρα αναλαμβάνει σχεδόν το πλήρες κόστος λειτουργίας τους, διαθέτοντας 5 εκατ. ευρώ έως  τις  31.12.2016. Το ποσό αυτό θα προέλθει από τη μεταφορά 1 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί για το 2015, αλλά δεν απορροφήθηκε και τη δέσμευση 4 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2016.

Με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος οι φορείς εξασφαλίζουν σε πρώτη φάση ότι δεν θα κλείσουν στο τέλος του έτους. Ωστόσο, τα ζητήματα παραμένουν. «Κατ’ αρχάς, το ετήσιο κόστος λειτουργίας των φορέων είναι 7,8 εκατ. ευρώ, επομένως υπάρχει ένα κενό 2,8 εκατομμυρίων», εξηγεί στην «Κ» ο πρόεδρος του πανελληνίου συλλόγου εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης (και επιστημονικός συντονιστής στον φορέα Βόρειας Πίνδου) Μιχάλης Βάκκας. «Επιπλέον, πρέπει να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα γίνει η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των φορέων. Πρέπει πρώτα να κατατεθούν προτάσεις για προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ (λ.χ. παρακολούθηση, φύλαξη, ενημέρωση / ευαισθητοποίηση κοινού) και κατόπιν να δοθεί η παράταση του ενός έτους στο προσωπικό. Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα γίνει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να καταθέσει σύντομα νομοθετική πρόταση για τις προστατευόμενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να παρατείνει και την αναβολή της συγχώνευσης και κατάργησης των φορέων, ένα μέτρο που αποφασίστηκε πριν από δύο χρόνια, αλλά δέχθηκε δριμεία κριτική ως προβληματικό και αναποτελεσματικό και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. «Ο εθνικός διάλογος για το μέλλον των προστατευόμενων περιοχών έχει πραγματοποιηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις για τις προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, δεν χρειάζεται άλλη καθυστέρηση», λέει ο κ. Βάκκας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι 28 φορείς διαχείρισης δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί επισήμως από το ΥΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση φορέων για τη διαχείριση ορισμένων από τις προστατευόμενες περιοχές προέκυψε πριν από μία δεκαετία, υπό το βάρος της πίεσης της Ε.Ε. και των παραπομπών στο Ευρωδικαστήριο. Ωστόσο, η πορεία «κατηγοριοποίησης» των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura (και συνεπακολούθως η ζωνοποίησή τους, η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων κ.λπ.) έμεινε στη μέση: οι φορείς είναι μόλις 28 και αντιστοιχούν στο ένα τρίτο των περιοχών Natura. Επιπλέον, η παρουσία τους είναι συχνά… διακοσμητική, αφού δεν μπορούν να επηρεάσουν την τύχη ενός έργου (έχουν γνωμοδοτικό ρόλο) μέσα στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.