ΑΠΟΨΕΙΣ

Ενα κενό αξιοπιστίας εμποδίζει την ανάπτυξη

Σε συνθήκες αγώνα δρόμου βρίσκονται οι αρμόδιοι, προκειμένου να καλυφθεί ένα έλλειμμα που συνήθως δεν συγκεντρώνει την προσοχή της κοινής γνώμης. Είναι το κενό αξιοπιστίας που προκύπτει από τη λειτουργία των μεγάλων εταιρειών. Μας απασχολεί προσωρινά όταν αποκαλύπτεται κάποιο σκάνδαλο, όταν αναδύεται η αθέατη πλευρά της οικονομικής πραγματικότητας. Σύντομα όμως η επικαιρότητα μεταφέρει το ενδιαφέρον σε άλλους τομείς και όλα αλέθονται από τον χρόνο…

Ωστόσο το πρόβλημα υπάρχει αλλά κρύβεται στις έρευνες ανταγωνιστικότητας των χωρών. Στην πρόσφατη (και επίκαιρη) έρευνα ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, του Νταβός, η κατάταξη της χώρας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία «λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων» είναι στη θέση 122 από 141 χώρες. Το εύρημα είναι κατ’ αρχήν παράδοξο δεδομένου ότι τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα είναι τα διεθνή. Τα ίδια που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι περισσότερες από τις οποίες εμφανίζονται στις πρώτες 30 του κόσμου στον τομέα αυτό. Η εξαίρεση της Ελλάδας οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα, αλλά στην πράξη ακολουθούνται λάθος διαδρομές. Δεν γίνεται πιστή εφαρμογή με συνέπεια οι λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών να μη θεωρούνται αξιόπιστες. Ακόμα κι αν δεν ισχύει η εικόνα, το πρόβλημα παραμένει. Οσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία, έχουν αυτή την εντύπωση οπότε αυτό μετράει…

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα αποτελέσματα της έρευνας, η θέση της χώρας είναι στον (πολιτισμένο) κόσμο, έστω στις θέσεις κάτω από τη μέση αλλά όχι στο τέλος του κόσμου. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα αλλά και κίνδυνος να μονιμοποιηθεί η θέση αυτή, καθώς η εξέλιξη απαιτεί οι λογιστικές καταστάσεις να περιγράφουν όλο και πιστότερα την πραγματικότητα.

Πριν από 20 χρόνια, τα στοιχεία των εταιρειών ήταν ένας ισολογισμός, σε μία σελίδα που καταγράφονταν τα οικονομικά στοιχεία. Σήμερα, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες καθώς πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα της επιχείρησης στην κοινωνία, το περιβάλλον. Οι εταιρείες, ιδιαίτερα οι εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές, «αναγκάζονται» να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους. Δεν θεωρείται πλέον επαρκές να αποκαλύπτουν τα αποτελέσματά τους, πρέπει να δείξουν την αξία που παράγουν.

Ηδη ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας ετοιμάζει σχέδιο νόμου που θα αλλάζει πολλά στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης. Μετά τη διαβούλευση σχετικά με τις προβλέψεις του θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές. Οπως:

• Τα νέα κριτήρια προκειμένου τα μέλη διοικητικού συμβουλίου να θεωρούνται ανεξάρτητα, ενώ θα είναι υποχρεωτική η παρουσία των ανεξάρτητων μελών στα συμβούλια που λαμβάνουν κρίσιμες εταιρικές αποφάσεις. Τα ανεξάρτητα μέλη θα πρέπει να δίνουν αναφορά για θέματα της δικής τους εποπτείας στη γενική συνέλευση των μετόχων.

• Τερματίζεται η μονοκρατορία του ενός. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος θα είναι διαφορετικά πρόσωπα σε μια εταιρεία, ή θα επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός Senior Independent Director (ανεξάρτητου ανώτατου στελέχους), ή ενός ανεξάρτητου αντιπροέδρου, όπως προβλέπεται από τη βρετανική νομοθεσία.

• Ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, με αξιολόγηση των ελεγκτών από εξωτερικό φορέα, με συνεχή εκπαίδευσή του και ενδυνάμωση της Επιτροπής Ελέγχου.

• Ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς πέρα από την υπάρχουσα επιτροπή αμοιβών, θα θεσπιστεί και επιτροπή υποψηφιοτήτων και τοποθετήσεων.

Αυτές και άλλες ρυθμίσεις θα αλλάξουν δραστικά την εικόνα των εταιρειών με στόχο να αποκαταστήσουν την αναγκαία αξιοπιστία, προϋπόθεση για την εξασφάλιση κεφαλαίων.