90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9–9–1932

52" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Μεταξύ των μεγάλων Δυνάμεων, μόνον αι Ηνωμέναι Πολιτείαι ηρνούντο μέχρι σήμερον να αναγνωρίσουν επισήμως τα Σοβιέτ. […] Εν τούτοις, κατά τας τελευταίας πληροφορίας, αι σχέσεις Μόσχας και Ουασιγκτώνος έλαβον νέαν τροπήν, εξεταζομένων ήδη των νέων όρων υπό τους οποίους αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα ήτο δυνατόν να αναγνωρίσουν την Ενωσιν των Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Η ματαίωσις του συλλαλητηρίου προεκλήθη εκ των εξής ενεργειών της Κυβερνήσεως: Ο κ. Πρωθυπουργός εκάλεσε χθες τον υπουργόν των Εσωτερικών κ. Τσιριμώκον και του συνέστησε να μην επιτρέψη την συγκρότησιν του συλλαλητηρίου της αντιπολιτεύσεως εις ανοικτόν χώρον. Χαριτολογών, δε, είπεν ότι αν τυχόν δώση άδειαν εις τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να συγκροτήσουν συλλαλητήριον εις ανοικτόν χώρον τότε θα πρέπει να δοθή η αυτή άδεια και εις το κόμμα των Φιλελευθέρων. Μετά την ως άνω ληφθείσαν απόφασιν ο κ. Τσιριμώκος εκάλεσε τον διευθυντήν της αστυνομίας και συνειργάσθη μετ’ αυτού. Ο κ. Διευθυντής της Αστυνομίας εδήλωσεν εις τον κ. υπουργόν ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνην της τηρήσεως της τάξεως αν το συλλαλητήριον γίνη εις ανοικτόν χώρον. Κατόπιν τούτου το συλλαλητήριον απηγορεύθη.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT