90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 13–9–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τηλεγραφούν εκ Φρειδρισχάφεν ότι η υπηρεσία αποστολών του πηδαλιουχουμένου «Κόμης Ζέππελιν» έλαβεν αίτησιν διά την δι’ αυτού μεταφοράν ενός ιπποποτάμου κατά το προσεχές εναέριον ταξείδιον του «Κόμητος Ζέππελιν» εις την Ν. Αμερικήν.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ: Μόνον πολύ προσφάτως η Κυβέρνησις επελήφθη του διορισμού των διδασκάλων. Εάν το μέλλον τής εν Κύπρω παιδείας πρόκειται να προδιαγραφή επί τη βάσει των δηλώσεων του άλλοτε υπουργού των Αποικιών, Λόρδου Πάσσφηλντ, τουτέστιν ότι η Κύπρος δεν θα εκχωρηθή εις την Ελλάδα και ότι το ζήτημα τούτο είνε κλειστόν και δεν δύναται επωφελώς πλέον να συζητηθή, ενδείκνυται τότε η εισαγωγή άλλων μεταρρυθμίσεων. Εάν η Αγγλική πρέπει να γίνη η γλώσσα της νήσου, πρέπει να υποβληθούν οι διδάσκαλοι εις εξετάσεις. Πρέπει να υπάρξη περισσότερος έλεγχος εκ μέρους της Κυβερνήσεως επί της Μέσης Παιδείας και ενίσχυσις της διδασκαλίας της Αγγλικής εν τοις σχολείοις.

ΜΕΤΡΑ: Κατόπιν της εβδομάδος θα εκδοθή πράξις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγιεινής και Εσωτερικών, διά της οποίας θα καθορίζηται το ελάχιστον όριον τιμής των παρεχομένων εις το κοινόν υπηρεσιών υπό επαγγελμάτων υποκειμένων εις την τήρησιν ωρισμένων μέτρων υγιεινής και καθαριότητος (κουρεία κ.λπ.).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT