90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 24–9–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ: […] κατά τας τελευταίας ασκήσεις του γαλλικού στρατού εχρησιμοποιήθη εις ευρείαν κλίμακα νέος τύπος τανκς, αληθές καταδρομικόν της ξηράς, το οποίον απεδείχθη ακαταμάχητον, διότι κατώρθωσε να εκτοπίση ισχυράς δυνάμεις πεζικού εξ ωχυρωμένων θέσεων. Το τανκς τούτο συνοδεύεται υπό ετέρου μικροτέρου. Απόλυτος μυστικότης τηρείται όσον αφορά το νέον τούτον πολεμικόν όπλον.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: Αληθής παλλαϊκός συναγερμός εσημειώθη χθες εις την πόλιν του Πειραιώς. Πλέον των δέκα πέντε χιλιάδων ήσαν οι υποδεχθέντες και αποθεώσαντες τον αρχηγόν του Λαϊκού κόμματος κ. Τσαλδάρην. Τόπος συγκεντρώσεως είχε ορισθή η αίθουσα του επί της πλατείας Πασαλιμανίου κινηματοθεάτρου «Καπιτόλ». Ητο προφανές ότι η αίθουσα δεν ήτο ικανή να περιλάβη τους οπαδούς του Λαϊκού κόμματος. Και δι’ αυτό είχε γίνει εγκατάστασις μεγαφώνου.

ΜΙΣΚΟ: Η εφετεινή εμφάνισις των προϊόντων του «ΜΙΣΚΟ» εις την Εκθεσιν Θεσσαλονίκης υπήρξεν ανωτέρα όλων των προηγουμένων ετών. Η λαμπρά βιομηχανία μάς επαρουσίασε δύο νεωτάτας προόδους της, εις άκρον σημαντικάς: την παραγωγήν ζυμαρικών πολυτελείας κατασκευασμένων δι’ αυγών και γάλακτος –θαύμα απολαύσεως– και την κατασκευήν χαλβά με σταφυλοζάχαρον, αληθούς Εθνικής σπουδαιότητος γεγονός, καθ’ όσον δι’ αυτού προάγεται η κατανάλωσις του Εθνικού προϊόντος μας, της σταφίδος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT