90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 28–9–1932

52" χρόνος ανάγνωσης

ΣΕΙΣΜΟΣ: Η μεγάλη συμφορά της Χαλκιδικής, η άνευ προηγουμένου διά την χώραν μας λόγω του πλήθους των ανθρωπίνων θυμάτων και του μεγέθους των ζημιών και του τρόμου των κατοίκων, συγκινεί βαθύτατα την καρδίαν ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού. Διά πρώτην φοράν απλούται τόσον πένθος εις μίαν περιοχήν της Ελλάδος εκ θεομηνίας, διά πρώτην φοράν επέρχονται τόσοι θάνατοι και τόσαι καταστροφαί και σκορπίζεται τόσον δέος. Αλλόφρονες οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν πού να καταφύγουν διά να σωθούν και ποίον να επικαλεσθούν προς βοήθειάν των.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Καθ’ α ανακοινούνται εκ μέρους των κυβερνητικών κύκλων, ο κ. Μακντόναλδ και μετά την παραίτησιν των φιλελευθέρων υπουργών υπό τον σερ Ερμπερτ Σάμουελ θα διατηρήση την προεδρίαν της ανασχηματισθησόμενης Κυβερνήσεως. Ο ανασχηματισμός θα γίνη κατά τρόπον δυνάμενον να διατηρήση την σημερινήν ισορροπίαν μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Οπωσδήποτε, μετ’ εξαιρετικού ενδιαφέροντος αναμένεται το αυριανόν υπουργικόν συμβούλιον […].

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Τηλεγραφούν εκ Σαλόν Συρ Μαρν ότι η δευτέρα φάσις των μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων της Καμπανίας ήρχισε σήμερον μεταξύ μιας μεραρχίας ιππικού και μιας βορειοαφρικανικής μεραρχίας πεζικού. Τα γυμνάσια θα συνεχισθούν και αύριον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT