90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 30-9-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: Χθες την νύκτα ενέσκηψεν εις τας επαρχίας της Νοτίου Γαλλίας τρομερά θύελλα, ήτις επροξένησε μεγάλας ζημίας εις την παραγωγήν και διέκοψε τας συγκοινωνίας. Μεταξύ των άλλων η θύελλα παρέσυρε και μίαν γέφυραν πλάτους 30 μέτρων. Ο παραπόταμος του ποταμού Γκαρόν επλημμύρισε και κατεκάλυψε μεγάλας καλλιεργημένας εκτάσεις. Τετρακόσιαι οικίαι κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Οι κάτοικοι αυτών ανήλθον εις τας στέγας ίνα σωθούν.

ΣΕΙΣΜΟΣ: Την 5.55 πρωινήν, πριν ακόμη ο κόσμος εξυπνήση, αραιοί δε διαβάται εις τας οδούς ήρχιζον μεταβαίνοντες εις την εργασίαν των, ισχυροτάτη δόνησις την οποίαν ακολούθησαν και άλλαι συνεκλόνισαν την πόλιν [Θεσσαλονίκη]. Ο κόσμος εξεχύθη ημίγυμνος και τρομοκρατημένος εις τας οδούς.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Μετά την προχθεσινήν συνομιλίαν του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά του κ. Τσαλδάρη κατά την οποίαν ο κ. Ζαΐμης εύρε την ευκαιρίαν να δηλώση ότι από της θέσεως εις την οποίαν τον έταξεν η ψήφος της εθνικής αντιπροσωπείας διά την τήρησιν και περιφρούρησιν του δημοκρατικού πολιτεύματος, διαπιστοί ότι έναντι τούτου ευρίσκεται εν πλήρει τάξει το Λαϊκόν κόμμα, εμεσολάβησαν χθες συνεννοήσεις και συνομιλίαι διά την τυπικήν διευθέτησιν του ζητήματος της έναντι του πολιτεύματος θέσεως του Λαϊκού κόμματος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT