90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 18–2–1933

52" χρόνος ανάγνωσης

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ: Η νεαρά Αμερική αγαπά τας νέας λέξεις. Ο «φροϋντισμός», ο «κοντουιτισμός», η «σχετικότης» είχον γνωρίσει ημέρας –αλλά μόνον ημέρας– δόξης. Και ήδη εις την εποχήν αυτήν της κρίσεως την τελευταίαν λέξιν, εις την αμερικανικήν μόδαν των συνθημάτων, αποτελεί η «τεχνοκρατία». Η λέξις αυτή, άγνωστος κατά το 1932, κάμνει κυριολεκτικώς θραύσιν από τινων μηνών εις την Νέαν Υόρκην και εις αυτό το Λονδίνον. Οι τεχνοκράται είνε μία μικρά ομάς σοφών, οικονομολόγων και μηχανικών, οι οποίοι υπό την διεύθυνσιν του Χάουαρδ Σκωτ, του αρχιδιδασκάλου της Τεχνοκρατίας, επεχείρησαν να συλλέξουν, με πνεύμα καθαρώς επιστημονικόν, ως λέγουν τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία θα επιτρέψουν την κατανόησιν της αμερικανικής καταστροφής.

ΨΥΧΟΣ: Ο αριθμός των εκ ψύχους αποθανόντων εις τας Ηνωμένας Πολιτείας κατά τας τελευταίας ημέρας ανήλθεν εις 150. Η καιρική κατάστασις εβελτιώθη εν τω μεταξύ κάπως, αλλά τα μετεωρολογικά γραφεία της χώρας προβλέπουν νέον κύμα ψύχους, το οποίον θα προκαλέση νέα θύματα μεταξύ των αστέγων μαζών. Πλήθη ανέργων, διά να αντιμετωπίσουν το δριμύ ψύχος του εφετεινού χειμώνος, κατευθύνονται προς τας ακτάς της Φλώριδος και της Καλιφορνίας, όπου επικρατεί διαρκής άνοιξις.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT