90 χρόνια πριν στην «Κ»… 23 – 2 – 1933

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 23 – 2 – 1933

1' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΟΜΕΝ: Βέβαιος διά την νίκην του εις τας προσεχείς εκλογάς, ο καγγελάριος Χίτλερ εκφωνεί πυρίνους λόγους εκπέμπων μύδρους κατά των αντιπάλων του. «Δεν σκοπεύομεν να κτίσωμεν επαύλεις εις την Ελβετίαν ούτε ν’ αποκτήσωμεν καταθέσεις εις τας Τράπεζας», κραυγάζει ο καγγελλάριος, πράγμα το οποίον σημαίνει βεβαίως ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνον εις Παρισίους, αλλά και εις Βερολίνον. Εν τω μεταξύ όμως, αι μάχαι μεταξύ Εθνικοσοσιαλιστών αφ’ ενός και Σοσιαλδημοκρατών και Κομμουνιστών αφ’ ετέρου εξακολουθούν αγριόταται εις όλας τας πόλεις της Γερμανίας και τα θύματα αριθμούνται ημερισίως κατά εκατοντάδας.

ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ: Εις την Απω Ανατολήν συνεχίζονται πυρετωδώς αι προπαρασκευαί διά τον πόλεμον, ο οποίος είνε πλέον αναπόφευκτος. Και η λήγουσα εβδομάς εσημείωσεν εν ακόμη βήμα προς τα πρόσω, εις τας καλουμένας διατυπώσεις διά την έναρξιν της συγκρούσεως. Η κυβέρνησις του Μαντσού-κουό απεφάσισε να αποστείλη εις την κινεζικήν κυβέρνησιν του Νανκίν τελεσίγραφον, του οποίου το περιεχόμενον θα είνε όμοιον προς το αποσταλέν εις τον Κινέζον στρατηγόν Τσαγκ-Χσουέ-Λιαγκ από την ιαπωνικήν στρατιωτικήν διοίκησιν προ εβδομάδος. Την φοράν αυτήν θα τίθεται εις τους Κινέζους προθεσμία βραχυτάτη, 24 μόνον ωρών, διά την έναρξιν της εκκενώσεως της επαρχίας Γιεχόλ, η οποία, ως γνωστόν, από τους Ιάπωνας και τους Μαντζουριανούς θεωρείται ως αποτελούσα αναπόσπαστον τμήμα της Μαντζουρίας. Λέγομεν ότι πρόκειται περί διατυπώσεως, διότι είνε από τούδε βέβαιον ότι η κινεζική κυβέρνησις θα αποκρούση την αξίωσιν ταύτην, δίδουσα ούτω το σύνθημα της ενάρξεως των εχθροπραξιών.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ: «Η εργατική μάζα της χώρας, η αγαθή, η ήρεμος, δεν θα αφήση να τυφλωθή από τους πράκτορας μιας ξένης προπαγάνδας, η οποία σπείρει το μίσος διά να θερίση αθλιότητα και αίμα. Οι ταραχοποιοί θα καταστούν ανίκανοι προς διάπραξιν του κακού».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή