90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 14-4-1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΤΡΩΓΛΑΙ: Νέα Υόρκη, η πόλις των ουρανοξυστών αλλά και των τρωγλών! Αρκεί να κατευθύνη κανείς τα βήματά του προς την περιφέρειαν των λεωφόρων Α, Β, Γ, Δ μέχρι της 9ης οδού και της πλατείας Τόμπτηνς, διά να ευρεθή αίφνης εις το μέσον του πλέον απιθάνου περιβάλλοντος, ενώπιον μιας σκηνοθεσίας, η οποία ενθυμίζει περισσότερον την Απω Ανατολήν, παρά την μεγαλειτέραν πόλιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί κοντά εις τον ποταμόν Ηστ, όπισθεν του εργοστασίου του φωταερίου, εις την πτωχικήν εκείνην συνοικίαν, που είνε γεμάτη από απορρίμματα, κουρέλια, σκουπίδια, ανακαλύπτει κανείς την αθλιεστέραν από τας κατασκηνώσεις που θα μπορούσε να φαντασθή.

ΜΕΤΑΒΑΠΤΙΣΗ: Ο εθνικιστικός άνεμος, ο οποίος πνέει ισχυρός απ’ άκρου εις άκρον της Γερμανίας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την μεταβάπτισιν όλων σχεδόν των δρόμων, των πλατειών, των καταστημάτων. Πλατείαι Χίτλερ και λεωφόροι Γκαίρινγκ υπάρχουν ήδη εις όλας τας πόλεις, το ρεύμα δε κατακτά ακόμη και τα κέντρα των διασκεδάσεων, διά την ονομασίαν των οποίων ζητούνται τώρα ονόματα ηρώων του παρελθόντος ή του παρόντος. Ούτω, το εξαιρετικώς εύθυμον «Χορευτικόν Παλλάς» μετεβαπτίσθη εις «Παλλάς του Φρειδερίκου του Μεγάλου».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT