90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 22–4–1933

51" χρόνος ανάγνωσης

ΠΕΖΟΤΑΤΟΣ: Επί τη βάσει ενός νόμου του 1914 απηγορεύετο εν Βελγίω οιαδήποτε ανέγερσις κτιρίου και οιαδήποτε μεταβολή εις το ιστορικόν πεδίον της μάχης του Βατερλώ. Τοιουτοτρόπως είχον μείνει εις την θέσιν των όλαι αι τάφροι, αι καλύβαι, οι πύργοι [φωτ.] και τα στρατηγικά σημεία της κοσμοϊστορικής μάχης της 17ης Ιουνίου 1815, φέροντα ακόμη τα ίχνη του γεγονότος εκείνου. Hδη όμως εις Βέλγος βουλευτής υπέβαλεν πρότασιν νόμου, αποσκοπούσαν την κατάργησιν του προαναφερομένου τοιούτου, επειδή φρονεί ότι ο περιορισμός αυτός, χωρίς να εξυπηρετή κανένα σκοπόν, παρεμποδίζει γενικώς την πρόοδον του τόπου. Εν τούτοις, εκ μέρους των μνημειοφίλων ήρχισαν ήδη υψούμεναι αρκεταί φωναί διαμαρτυρίας κατά της προτάσεως του πεζοτάτου αυτού βουλευτού.

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ: Τηλεγραφήματα εξ Ουασιγκτώνος αγγέλλουν ότι ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ υπέβαλλεν εις το Κογκρέσσον νομοσχέδιον δι’ ου ζητεί ειδικήν εξουσιοδότησιν επί των ζητημάτων εξωτερικού εμπορίου, τροποποιήσεως ή διατηρήσεως της προς τον χρυσόν ισοτιμίας και επέκτασιν πιστώσεων είτε λόγω οικονομικών δυσχερειών είτε λόγω σταθεροποιήσεως των νομισμάτων. Διά των διατάξεων του νομοσχεδίου […] του παρέχεται εξουσιοδότησις προς υποτίμησιν του δολλαρίου μέχρι 50% της αξίας του.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT