90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 26-4-1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Τηλεγραφούν εξ Ουασιγκτώνος ότι αι συνομιλίαι των κ.κ. Ρούζβελτ, Μακντόναλδ και Ερριό επανελήφθησαν σήμερον. Μεταξύ Αγγλων και Αμερικανών επήλθε συμφωνία διά την σταθεροποίησιν του δολλαρίου κατά 15% κάτω της χρυσής αξίας του. Ο κ. Ερριό ανεκοίνωσεν ότι ο κ. Ρούζβελτ τού εισηγήθη πρόγραμμα νομισματικής σταθεροποιήσεως, αφοπλισμού και αναθεωρήσεως των χρεών. […] Εξ άλλου, ο Aγγλος πρωθυπουργός προσπαθεί να επιτύχη την ηθικήν υποστήριξιν του κ. Ρούσβελτ υπέρ του αγγλικού σχεδίου περί αναθεωρήσεως των συνθηκών. [φωτ. Ρούζβελτ και Ερριό στον Λευκό Οίκο].

ΣΕΙΣΜΟΣ: Αι επελθούσαι καταστροφαί εις την νήσον Κω είνε πολύ μεγαλείτεραι και εις έκτασιν και εις αριθμόν θυμάτων παρ’ όσον ανέφερον αι αρχικαί πληροφορίαι. Ολόκληρος η εντός των τειχών παλαιά πόλις της Κω και αι ημίσεις των οικιών της εκτός των τειχών νέας πόλεως κατέρρευσαν εις ερείπια. Κατεστράφη επίσης τελείως το χωρίον Αντιμάχεια, σοβαράς ζημίας υπέστη το χωρίον Καρδάμενα και αρκετάς τα χωρία Πηλί και Κέφαλος. Οι εξαχθέντες εκ των ερειπίων νεκροί κατά τας συγκεντρωθείσας εις Ρόδον πληροφορίας μέχρι της στιγμής καθ’ ην ο κ. Πρόξενος απέστειλε το τηλεγράφημά του, υπερέβαινον τους 200, οι δε τραυματίαι τους 600.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT