90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 10/6/1933

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Επέστρεψεν εις την Αγγλίαν εκ Παλαιστίνης ο 80τούτης διαπρεπής αρχαιολόγος Φλίντερς Πέτρη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ημπορεί να λύση εν ιστορικόν πρόβλημα, το οποίον επί πολύ εβασάνισε την σκέψιν των αρχαιολόγων – ποίοι, δηλονότι, υπήρξαν οι θεμελιωταί της εβδόμης και ογδόης αιγυπτιακής δυναστείας. Η σπουδαιοτάτη ανακάλυψίς του οφείλεται εις τας ερεύνας τας οποίας ο «Σέρλοκ Χολμς της αρχαιολογίας» –όπως τον έχουν επονομάσει οι συνάδελφοί του– διεξήγαγεν εις την Γάζα της Παλαιστίνης. Μία ορειχαλκίνη μάχαιρα και δύο χρυσά ψέλλια ανευρεθέντα εκεί υπ’ αυτού απεκάλυψαν όλον το μυστικόν της αιγυπτιακής ιστορίας. […] Μία από τας εξ φυλάς αι οποίαι κατέκτησαν την Αίγυπτον, λέγει ο σερ Φλίντερς Πέτρη, προήλθεν από τας ακτάς της Κασπίας. Τα ανευρεθέντα αντικείμενα μαρτυρούν τον πολιτισμόν της φυλής αυτής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Επιβεβαιούται η πληροφορία ότι ο εξόριστος μπολσεβίκος Τρότσκυ απέστειλεν τελευταίως επιστολήν εις τον Στάλιν ζητών την άδειαν όπως επιστρέψη άνευ όρων εις την Μόσχαν και συνεργασθή με τους σήμερον κυβερνώντας εις την εδραίωσιν του κομμουνιστικού καθεστώτος της Ρωσσίας. Μέχρι τούδε όμως εις την αίτησις αυτήν δεν εδόθη καμμία απάντησις εκ μέρους των επισήμων σοβιετικών κύκλων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT